Chương trình đào tạo quản trị bán hàng

Tổng hợp các khóa học liên quan đến lĩnh vực quản trị bán hàng. Đăng ký để nhận thêm nhiều ưu đãi từ Học viện PMS ngay hôm nay!

Quản trị bán hàng

Chăm Sóc Khách Hàng

13/12/2023     2.800.000 VND
20/12/2023     2.800.000 VND

Quản trị bán hàng

Kỹ Năng Bán Hàng B2B

04/11/2023     3.500.000 VND
22/11/2023     2.800.000 VND
06/12/2023     3.000.000 VND

Quản trị bán hàng

Kỹ Năng Thu Hồi Công Nợ

27/03/2024     3.000.000 VND
     1.500.000 VND
20/12/2023     2.800.000 VND
01/10/2024     5.500.000 VND