Khóa Học Quản Trị Nhân Sự Nâng Cao

(*) Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 07 ngày

Download Brochure

GIỚI THIỆU

Người làm nghề nhân sự luôn được xem là người đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực cho tổ chức. Họ luôn được lãnh đạo kỳ vọng: không chỉ thực hiện tốt các chức năng cơ bản về nhân sự, mà còn phải đảm nhận nhiều vai trò lãnh đạo quan trọng hơn, và đóng góp nhiều hơn vào định hướng chiến lược của tổ chức mình.

Bên cạnh đó, trong xu thế của cách mạng số và cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi người làm nhân sự cũng cần có sự thay đổi và định vị lại vai trò, chân dung mới cho phù hợp.

Khóa học quản trị nhân sự nâng cao
Khóa học quản trị nhân sự nâng cao

Hiểu được điều này, Học Viện Tư vấn – Đào tạo PMS phát triển Khóa học Quản trị Nhân sự nâng cao – Advance Human Resource Management với mong muốn mang lại những giá trị mới dành cho những người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nhân sự, muốn được trang bị những kỹ năng nâng cao hơn trong ngành nhân sự với những chia sẻ thực tiễn hết sức sinh động, giàu tính ứng dụng của Giảng viên là các Chuyên gia giàu kinh nghiệm.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Khóa học Quản Trị Nhân Sự Nâng Cao được thiết kế dành cho:

  • Nhân viên và Chuyên viên nhân sự mong đợi phát triển nghề nghiệp ở vị trí cao hơn.
  • Giám sát nhân sự tại các doanh nghiệp, có định hướng phát triển ở vị trí Trưởng Phòng Nhân sự trong tương lai.
  • Trưởng phòng HCNS tại các doanh nghiệp, muốn bổ trợ kiến thức, kinh nghiệm xử lý công việc.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi hoàn tất khóa học Quản trị nhân sự nâng cao, Học viên có thể:

  • Hiểu được chân dung và thước đo nghề nghiệp dành cho người làm nhân sự.
  • Hiểu về chiến lược nhân lực.
  • Nắm bắt phương pháp phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, phát triển nguồn nhân lực hiệu quả cho doanh nghiệp.
  • Vận hành hệ thống quản trị nhân sự theo tiêu chuẩn và hiệu quả hơn.
  • Xây dựng môi trường làm việc của doanh nghiệp đạt chuẩn mực cao, có thể thiết lập nênthương hiệu tuyển dụng và thu hút được ứng viên tốt, tiềm năng…

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1. Quản trị nhân sự hiện đại thời 4.0

Phần 2. Hoạch định nguồn nhân lực

Phần 3. Phân tích công việc

Phần 4. Tuyển đúng người và giữ người

Phần 5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Phần 6. Đánh giá nhân sự

Phần 7. Vận dụng các học thuyết kinh tế trong Quản trị nhân sự

Phần 8. Tạo ra một nền văn hóa tích cực

QUYỀN LỢI HỌC VIÊN

HỌC VIÊN CHIA SẼ CẢM NHẬN SAU KHÓA HỌC

NHẬN VOUCHER ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 1.000.000 VND KHI ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY
0965 845 468