QUYỀN HẠN CỦA TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Tổ trưởng sản xuất là người quản lý một nhóm công nhân trong nhà máy, phân xưởng. Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ trưởng sản xuất (tổ hoàn thiện sản phẩm) là gì?

Nhiệm vụ

1.Nhận lệnh sản xuất và tài liệu kỹ thuật ( bản vẽ kỹ thuật) của đồ sofa từ quản đốc

2.Nhận bán thành phẩm của tổ May và tổ Mút

3.Đề nghị được cấp vật tư , kiểm tra và nhận vật tư: đinh, keo…

4.Bắt đầu triển khai cho từng công nhân trong tổ

5.Kiểm tra từng công đoạn bán thành phẩm của tổ mình phụ trách:

  • Đường chỉ sau dán
  • Kiểm tra tổng quát kích thước, tính thẩm mỹ

6.Lau chùi và đóng gói sản phẩm

Nhiem Vu Cua To Truong San Xuat

7.Bàn giao bán thành phẩm cho tổ Hoàn thiện

8.Chịu trách nhiệm trước Quản đốc xưởng về việc nhận và tổ chức thực hiện lệnh sản xuất.

9.Chịu trách nhiệm sử dụng lao động đảm bảo: đúng công việc, đủ năng lực, và công bằng để công nhân có mức thu nhập hợp lý

10.Quản lý sử dụng các thiết bị được giao.

11.Phải chịu trách nhiệm nhận bán thành phẩm của Tổ May và Tổ Mút và bàn giao sản phẩm hàng hoá cuối cùng tổ mình làm ra, giao nộp đầy đủ sản phẩm theo kế hoạch cho Kho.

12.Phải chuẩn bị các thiết bị, công cụ, dụng cụ. Vật tư nhận về trước khi đưa vào sản xuất như: đinh, keo…, phải được kiểm tra đầy đủ, nếu phát hiện có sai sót phải báo lại cho Quản đốc và các Bộ phận liên quan xử lý.

13.Tổ trưởng phải căn cứ vào khả năng lao động, tay nghề của công nhân để bố trí công việc trên từng công đoạn.

14.Kiểm tra giám sát từng công đoạn của bán thành phẩm của tổ mình phụ trách:

  • Đường chỉ sau dán
  • Kiểm tra tổng quát kích thước, tính thẩm mỹ
  • Lau chùi và đóng gói sản phẩm

15.Đề xuất với quản đốc về việc đào tạo thêm tay nghề cho công nhân trong tổ

16.Đánh giá công việc của tổ, từng công nhân trong tổ

17.Kiểm tra công tác vệ sinh của khu vực mình phụ trách

18.Trong trường hợp đột xuất, phải chấp hành sự điều động công việc của cấp trên.

Quyền hạn của tổ trưởng sản xuất

1.Có quyền từ chối nhận vật tư không đúng chất lượng yêu cầu

2.Có quyền từ chối sản xuất khi chưa hoặc không có lệnh sản xuất

3.Có quyền từ chối nhận người khi không có nhu cầu hoặc người đó không đạt yêu cầu.

4.Có quyền từ chối thực hiện công việc không thuộc công việc của công ty hoặc trái với đạo đức và an toàn lao động

5.Có quyền điều hành nhân sự trong tổ

6.Có quyền được hưởng các chế độ theo quy chế của công ty và quy định của pháp luật

Trả lời

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468