ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG - QUY TRÌNH THỰC HIỆN

DANH GIA CHAT LUONG


Tổ chức nào cũng muốn đạt được mục tiêu của mình. Đối với các Doanh nghiệp, một trong những mục tiêu quan trọng cần đạt được là lợi nhuận, bằng cách sản xuất và cung ứng hàng hóa và dịch vụ cho các khách hàng. Khi các quy luật của thị trường vận hành, các Doanh nghiệp thành công thường là những Doanh nghiệp có thể :

Thuyết phục được các khách hàng tiềm năng mua sản phẩm của Doanh nghiệp, chứ không phải của các đối thủ cạnh tranh.

Sản xuất và chuyển giao các sản phẩm tới khách hàng theo một cách thức có hiệu quả.

Nói tới doanh nghiệp tức là nói đến vấn đề con người, đó là các nhà quản lý và nhân viên ( hoặc công nhân ) làm việc trong Doanh nghiệp. Chúng ta biết rằng bản chất của con người là có thể phạm sai lầm và không nhất quán. Chính vì vậy một điều quan trọng ( một số người cho rằng là điều  cần thiết) là phải lập ra những tiêu chuẩn chính thức để đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Đối với hệ thống chất lượng, các tiêu chuẩn, chẳng hạn như ISO 9000 đã được chấp thuận như một tiêu chuẩn quốc tế và hàng vạn Doanh nghiệp khắp nơi trên thế giới đã và đang đánh giá theo tiêu chuẩn này. Một số tiêu chuẩn quốc gia khác trong các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe và an toàn, đào tạo và vệ sinh cũng được áp dụng.

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn trên cần phải được đánh giá thông qua các cuộc đánh giá chính thức, và đây là lúc mà các đánh giá viên thực hiện vai trò của họ. Đánh giá là xem xét một cách có hệ thống nhằm xác định rằng các hoạt động thực hiện thực tế có tuần theo các yêu cầu đã nêu hay không. Do vậy, nhiệm vụ của các đánh giá viên là so sánh các hoạt động và kết quả thực hiện với các mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Đánh giá là chủ đề bao quát của cuốn sách này, nhưng chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào việc đánh giá hệ thống chất lượng, dù cho đó là tiêu chuẩn ISO 9000, HACCP hay SA8000.

Các Tin tức Khác

KIẾM VIỆC KHÔNG KHÓ

Rất nhiều bạn quên rằng 3 câu hỏi sau đây mới thật sự là “vũ khí bí mật” của các nhà tuyển dụng để tìm

CẠNH TRANH HAY HỢP TÁC

Thành công hay thất bại của nhà quản lý trong các cuộc đàm phán có tác động rất lớn đến hiệu quả hoạt động của

PHÁT HUY LỢI THẾ CẠNH TRANH

Trong một thế giới cạnh tranh ngày càng khốc liệt, áp lực cạnh tranh khiến các Doanh nghiệp ngày càng phải phục vụ khách hàng

GẦY DỰNG " ĐỘI QUÂN TINH NHUỆ "

Từ xa xưa triết học Phương Đông đã coi trọng việc dùng người, do vậy đã có câu " Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

1 2 3 7