Sự kiện


HỘI THẢO “NHÀ MÁY THÔNG MINH – GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ SẢN XUẤT HIỆU QUẢ 4.0”

Thời gian: 24/03/2022

Địa điểm: Khách sạn ORCHIDS SAIGON – 192 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TPHCM.


Chương trình: TÂM AN VƯỢT BÃO

Thời gian: 15/09/2021 – 31/12/2021

Hình thức: Học trực tuyến inhouse training trên ứng dụng Zoom hoàn toàn miễn phí cho Doanh nghiệp.

 


Hội thảo “5S & KAIZEN – TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ GIÚP DOANH NGHIỆP BỨT PHÁ THÀNH CÔNG”

Thời gian: 15/04/2021 –  Từ 9h00 – 11h30

Địa điểm: Sunshine Antique SaiGon – 549 Trần Hưng Đạo, Quận 1.

 


Hội thảo: 5S – KAIZEN, triển khai và duy trì như thế nào cho hiệu quả tại Doanh nghiệp?

Thời gian: 18/07/2019 –  Từ 8h30 – 11h30

Địa điểm: TP Thủ Dầu Một, Bình Dương


Chuyên khảo: Nâng cao năng lực quá trình với mô hình 6 Sigma trong sản xuất

Thời gian: 24/05/2018 –  Từ 8h30 – 16h30

Địa điểm: PMS, 70 Hòa Hưng, Quận 10, TP HCM


Chuyên khảo: Phương thức nâng cao năng suất Doanh nghiệp với mô hình TPM

Thời gian: 16/11/2017 –  Từ 8h30 – 11h30

Địa điểm: PMS, 70 Hòa Hưng, Quận 10, TP HCM


Chuyên khảo: Phương thức nâng cao năng suất Doanh nghiệp với mô hình LEAN

Thời gian : 11/10/2017 –  Từ 8h30 – 11h30

Địa điểm : PMS, 70 Hòa Hưng, Quận 10, TP HCM


Hội thảo: TUYỆT CHIÊU BIẾN KHÁCH HÀNG THÀNH BẠN THÂN

Thời gian : 03/10/2020 –  Từ 9h00 – 11h00

Địa điểm : Tổ chức online qua phần mềm họp trực tuyến (Zoom, Quickom)

 


Chuyên khảo: Phương thức xây dựng 5S – Kaizen thành công trong Doanh nghiệp

Thời gian : 26/09/2018 –  Từ 8h30 – 11h30

Địa điểm : Tầng 9, Tòa nhà Thủy Lợi 4, P 26, Q Bình Thạnh, HCM


Hội thảo: Phương pháp đánh giá thành tích và đánh giá năng lực hiệu quả trong Doanh nghiệp

Thời gian : 26/07/2016 –  Từ 8h30 – 11h30

Địa điểm : 238 Đường 3/2, Khách sạn Kỳ Hòa, Quận 10, TP Hồ Chí Minh


Hội thảo: Phương pháp đánh giá thành tích và đánh giá năng lực hiệu quả trong Doanh nghiệp

Thời gian : 26/07/2016 –  Từ 8h30 – 11h30

Địa điểm : 238 Đường 3/2, Khách sạn Kỳ Hòa, Quận 10, TP Hồ Chí Minh


Chuyên khảo: Làm thế nào để triển khai hiệu quả Chương trình KAIZEN trong Doanh nghiệp

Thời gian : 20/09/2017 –  Từ 8h30 – 16h30

Địa điểm : PMS, 70 Hòa Hưng, Quận 10, TP HCM


Hội thảo: Phương pháp tiết giảm chi phí hiệu quả trong sản xuất của Doanh nghiệp

Thời gian : 07/06/2017 –  Từ 8h30 – 11h30

Địa điểm : 238 Đường 3/2, Khách sạn Kỳ Hòa, Quận 10, TP Hồ Chí Minh


Chuyên khảo: Phương thức xây dựng 5S – Kaizen thành công trong Doanh nghiệp

Thời gian : 20/09/2017 –  Từ 8h30 – 16h30

Địa điểm : PMS, 70 Hòa Hưng, Quận 10, TP HCM


Hội thảo: Thu nhập 3P hiện đại với phương thức ứng dụng thực tiễn và khác biệt

Thời gian : 11/11/2016 –  Từ 8h30 – 16h30

Địa điểm : 238 Đường 3/2, Khách sạn Kỳ Hòa, Quận 10, TP Hồ Chí Minh


Chuyên khảo: Thiết lập và ứng dụng bộ tiêu chí đánh giá KPIs xưởng sản xuất

Thời gian : 14/08/2015 –  Từ 8h30 – 11h30

Địa điểm : PMS, 70 Hòa Hưng, Quận 10, TP HCM


Hội thảo: Phương án tối ưu xây dựng hệ thống Lương đúng thời hạn theo thông tư 17 và nghị định 49

Thời gian : 14/08/2015 –  Từ 8h30 – 11h30

Địa điểm : PMS, 70 Hòa Hưng, Quận 10, TP HCM


Hội thảo: Vai trò của Giám đốc chất lượng trong Doanh nghiệp ở thời kỳ cạnh tranh 

Thời gian : 16/09/2015 –  Từ 8h30 – 11h30

Địa điểm : Khách sạn Hoàn Vũ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh


Chuyên khảo: Tái cấu trúc tổ chức hệ thống xưởng sản xuất trong Doanh nghiệp

Thời gian : 17/07/2015 –  Từ 8h30 – 11h30

Địa điểm : PMS, 70 Hòa Hưng, Quận 10, TP HCM