CHUYÊN KHẢO : LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT THEO ĐỊNH HƯỚNG LEAN ( JUST IN TIME )

Thời Gian: Diễn ra trong 03:00:00

Địa điểm: Lầu 1 – Trụ sở

Địa Chỉ: PMS, 70 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, Tp. Hồ Minh

Phí Tham gia:

Đăng ký sự kiện
Sending

Tham gia chuyên khảo, bạn sẽ:

Sau chuyên khảo doanh nghiệp có thể nắm bắt và hiểu thêm về:

  • Những yếu tố cốt lõi quản trị lập kế hoạch điều độ sản xuất.
  • Nhận diện những công cụ lập kế hoạch điều độ sản xuất.

Đối tượng tham dự:

  • Chủ doanh nghiệp.
  • Giám đốc sản xuất.
  • Các Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng kế hoạch sản xuất, Quản đốc phân xưởng.
  • Các cá nhân đóng vai trò trong công tác lập kế hoạch sản xuất của Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Việt chuẩn bị đón những cơn sóng cạnh tranh lớn từ các Doanh nghiệp trong khu vực ASEAN khi gia nhập thị trường khu vực AFTA. Việc phải tăng cường nội lực để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh bằng năng lực sòng phẳng hơn,luật chơi minh bạch hơn thì không còn cách nào khác là phải cắt giảm chi phí liên tục và lâu dài.

Theo nghiên cứu được đúc kết từ trung tâm năng suất Nhật Bản (Japan Productivity Center) lãng phí lớn nhất của các Doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam hiện nay giống như của Nhật Bản 50 năm về trước đó là lãng phí xảy ra trong việc quản lý giám sát dòng nguyên vật liệu chính trong xưởng sản xuất.

Việc lãng phí nguyên vật liệu trong sản xuất tại Việt Nam hiện nay do một số yếu tố chính sau đây:

1. Nguyên vật liệu chính phần lớn mua hoặc nhập từ nước ngoài.

2. Phụ thuộc vào nhà cung cấp.

3. Lãng phí tồn kho lớn (Kho NVL đầu vào – trong quá trình sản xuất – tồn kho thành phẩm) trung bình lãng phí (10~20)%.

4. Công tác quản lý kế hoạch và giám sát nguồn lực chưa tốt.

Những lãng phí nguồn lực nguyên vật liệu: tồn trong kho, tồn trên qui trình xưởng, tồn thành phẩm gây ra thiệt hại tài chính: chi phí vốn, chi phí quản lý nguồn lực nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển… nhưng thiệt hại lớn nhất là khách hàng không hài lòng về cam kết thời gian giao hàng, dẫn đến khách hàng chưa hài lòng và không gắn bó với Doanh nghiệp.

Để đồng hành, cung cấp thông tin kịp thời cho Doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề trên, từng bước xây dựng hệ thống công tác kế hoạch điều độ sản xuất doanh nghiệp một cách bài bản, khoa học đinh hướng theo mô hình sản xuất Lean (JIT) với mục tiêu giảm lượng tồn kho và thắt nút cổ chai của dòng nguyên vật liệu sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Trường Tư Vấn Đào Tạo PMS tổ chức buổi chuyên khảo với chuyên đề “Lập kế hoạch điều độ sản xuất theo định hướng Lean (Just In Time)” do Giảng viên – Chuyên gia năng suất & quản lý sản xuất: Hoàng Minh Nghiệp chia sẻ.

Chuyên khảo cũng sẽ là lời giải hữu ích cho Quý doanh nghiệp.

Các Sự kiện Khác

09:00

10

Tháng 03

TỌA ĐÀM : " YẾU TỐ CỐT LÕI CẠNH TRANH CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP "

Diễn ra trong vòng: 3

Khu Công Nghiệp Long Hậu

Khu Công Nghiệp Long Hậu

0đ VND

08:30

07

Tháng 12

HỘI THẢO : THU NHẬP 3P HIỆN ĐẠI PHƯƠNG THỨC ỨNG DỤNG THỰC TIỄN VÀ KHÁC BIỆT

Diễn ra trong vòng: 3

Khách sạn Kỳ Hòa

238 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP HCM

0đ VND

08:30

11

Tháng 11

HỘI THẢO : “ VAI TRÒ GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG TRONG HỘI NHẬP CẠNH TRANH ”

Diễn ra trong vòng: 3

Khách sạn Kỳ Hòa, 238 Đường 3/2,Phường 12 , Quận 10, TP HCM

Khách sạn Kỳ Hòa, 238 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP HCM

0đ VND

08:30

15

Tháng 09

1 2 3 4