Lợi ích khi xây dựng hệ thống lương 3P

Với bài viết “Hệ thống Lương 3P là gì?” thì bạn cũng đã hiểu rõ về lương 3P. Còn về lợi ích khi áp dụng hệ thống lương 3P lên doanh nghiệp, bài viết này sẽ chỉ rõ cho bạn.

1. Xây dựng lương 3P đảm bảo công bằng nội bộ

Hệ thống lương 3P giải thích được các thắc mắc của người lao động mà trước đây chưa giải thích được là tại sao lương các vị trí và các nhân viên phải khác nhau.

Điều này giúp người lao động nhận thức rõ các vấn đề làm thế nào để được hưởng lương cao và thu nhập tốt hơn, từ đó họ có thể phấn đấu, cạnh tranh để đem lại hiệu quả cho cho chính bản thân, cũng như cho doanh nghiệp.

Xây dựng lương 3P đảm bảo sự công bằng nội bộ trong toàn nhân viên
Xây dựng lương 3P đảm bảo sự công bằng nội bộ trong toàn nhân viên

2. Xây dựng lương 3P đảm bảo công bằng bên ngoài

Nếu tạo công bằng nội bộ là cách thức xây dựng thang bảng điểm theo P1 và P2 thì công bằng bên ngoài là việc xác định mức lương thị trường đang trả cho các vị trí, theo từng quy mô doanh nghiệp dựa vào khảo sát thị trường để xác định mức lương phù hợp với nhu cầu, từ đó các doanh nghiệp có thể thu hút nhân tài qua chính sách lương của mình.

Lương 3P Tạo ra sự công bằng bên ngoài
Lương 3P Tạo ra sự công bằng bên ngoài

3. Xây dựng lương 3P tạo động lực phát triển doanh nghiệp

Qua hình thức trả lương P3, nó khuyến khích nhân viên quan tâm nhiều hơn đến kết quả thực hiện cuối cùng và có nhiều đóng góp hơn.

Điều này giúp hạn chế các rủi ro, hiệu quả xấu nhất có thể xảy ra, dẫn tới năng xuất làm việc nhân viên cao hơn, hiệu quả hơn và doanh nghiệp chi ra khoản lương phù hợp hơn với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp vào từng thời điểm.

Xây dựng lương 3P tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp
Xây dựng lương 3P tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp

Tóm lại, dù là xác định theo tiêu chí nào thì đứng ở vị trí là người Quản lý nhân sự – Quản trị con người các bạn cũng cần phải dung hòa được nhu cầu thiết yếu của người lao động và lợi ích của người sử dụng lao động để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững và thịnh vượng.

Với những lợi ích mà hệ thống lương 3P mang lại, doanh nghiệp nên áp dụng trong cơ chế trả tiền lương của mình để có thể quản lý doanh nghiệp tốt hơn.

Trả lời

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468