Công ty XSKT Hậu Giang

Việc thuê và hợp tác với PMS để xây dựng hệ thống thang bảng lương mang lại hiệu quả rất lớn cho DN, giúp DN đánh giá được từng vị trí chức danh một cách khoa học với bộ công cụ tính điểm linh hoạt. 

Các đánh giá khác

Phan Thị Yến Nhi – TP TCHC

Hệ thống Lương của PMS rất phù hợp với nhu cầu của chúng tôi trong việc xây dựng hệ thống theo Lương theo NĐ49 -

Chị Ngọc Lan - Phòng Nhân Sự - VSIP

Giảng viên giảng dạy thu hút, đúng trọng tâm, truyền tải được kiến thức đến Học viên với phương pháp học tập chủ động, mang

Chị Trâm

Chương trình đào tạo 2 ngày vừa qua rất tốt, Giảng viên rất kinh nghiệm, chia sẽ nhiều thông tin thú vị và bổ ích,