Hệ thống của chúng tôi áp dụng để giải quyết rất nhiều vấn đề khó của doanh nghiệp như: kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất lao động, bên cạnh việc phục vụ công việc mang tính “bản chất” của nghề nhân sự như: tuyển dụng, đào tạo, phát triển năng lực, đánh giá hiệu quả làm việc… Hơn nữa, hệ thống của chúng tôi còn xử lý các vấn đề quản trị mang tính vĩ mô như: làm cơ sở cho việc thiết lập các chiến lược lâu dài về nhân sự, phát triển doanh nghiệp, triển khai mục tiêu từ các chiến lược tổng thể… Những giá trị này dường như đã vượt hẳn khỏi tầm các công việc nhân sự thông thường.

Hệ thống của Chúng tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ và đánh giá cao từ phía khách hàng, được khách hàng đánh giá là:

  • Linh hoạt, tinh gọn, mang tính ứng dụng, thực tiễn cao đối với Doanh Nghiệp.
  • Vận hành đơn giản, hiệu quả, phương pháp xây dựng khoa học, logic.
  • Đánh giá chính xác, dễ sử dụng, triển khai, có tính kết nối cao.
  • Tiết kiệm thời gian, chi phí cho Doanh Nghiệp.
  • Thể hiện được chiến lược của Lãnh đạo.

dịch vụ tư vấn nhân sự

khách hàng tiêu biểu pms