Tư vấn sản xuất

Cải tiến các vấn đề tồn tại trong doanh nghiệp của khách hàng. Từ quan điểm của chuyên gia để tạo nên một nhà máy tinh gọn có khả năng cạnh tranh trên phương diện kỹ thuật, chất lượng, chi phí, và giá thành. Đó là công việc của chúng tôi. PMS cung cấp các dịnh vụ tư vấn như 5S-KAIZEN, TPM, LEAN Manufacturing . 

Với sự tham gia của các  chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất đã triển khai nhiều dự án thành công về 5S,Kaizen,Lean,Năng suất chất lượng…,chúng tôi hy vọng rằng sẽ thay đổi doanh nghiệp của các bạn theo chiều hướng tinh gọn.

LỄ KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH 5S-KAIZEN TẠI NHÀ MÁY BÙI VĂN NGỌ

MỘT SỐ THÀNH TÍCH CỦA CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI

 • Ho Nai funiture LTD., Co (2013)
  • Tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên giảm từ 40% xuống còn 5%.
  • Tăng sản lượng 1,5 lần.
  • Giảm 90% sự cố về chất lượng…
 • Euro window corporation (2015)
  • Tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên giảm từ 30% xuống còn 5%.
  • Năng suất tăng 150%.
  • Giảm 95% sự cố về chất lượng…
 • Phenikaa corporation (2016)
  • Tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên giảm từ 20% xuống còn 1%.
  • Năng suất tăng 200%)
  • % (giảm 97% sự cố về chất lượng
  • Thu nhập nhân viên tăng gấp đôi…

CÁC DỰ ÁN TƯ VẤN SẢN XUẤT TIÊU BIỂU KHÁC

Euro Windows Miền BắcNâng cao năng lực quản lý sản xuất (bao gồm quản lý chất lượng) và thực hiện Kaizen – 5S
Công ty TNHH SXTM Miền QuêNâng cao năng lực Quản lý sản xuất và thực hành Kaizen – 5S
Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài GònNâng cao năng lực quản lý sản xuất và thực hiện Kaizen– 5S
Công ty JLG (Pháp)Lean Manufacturing
Công ty CP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân (Pháp)Lean Manufacturing
Công ty CP Gạch Men và Thạch Anh ViceraNâng cao năng lực quản lý sản xuất và thực hiện Kaizen – 5S
Công ty CP Kim Khí Thăng Long – Chi nhánh TP HCM.Nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả trong sản xuất
Công ty CP Cơ Khí Đồng LựcNâng cao năng lực quản lý sản xuất và thực hiện Kaizen – 5S
Công ty TNHH SX và XNK Hoàng AnhNâng cao năng lực quản lý sản xuất và thực hiện Kaizen – 5S
Công ty TNHH MifacoNâng cao năng lực quản lý sản xuất và thực hiện Kaizen – 5S
TNHH Hiệp LongNâng cao năng lực quản lý sản xuất và thực hiện Kaizen – 5S
Công ty TNHH Hố NaiNâng cao năng lực quản lý sản xuất (bao gồm quản lý chất lượng) và thực hiện Kaizen – 5S
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*) là các mục cần nhập đầy đủ thông tin