Tư vấn quản trị sản xuất

Bằng việc tiến hành đánh giá, khảo sát chẩn đoán hiện trạng của Nhà máy, các Chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất của PMS sẽ giúp Doanh nghiệp phát hiện các vấn đề tiềm ẩn, các rắc rối tồn tại trong môi trường sản xuất mà Doanh nghiệp có thể không thể phát hiện được hoặc chưa khắc phục được, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp để khắc phục kịp thời và phòng ngừa việc tái diễn không mong muốn.

Với hoạt động tư vấn sản xuất, Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng một cơ chế quản lý nhà máy đề cao tính an toàn, hiệu quả và chú trọng đến việc thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng của khách hàng thông qua các hoạt động 5S và Cải tiến liên tục. Theo đó, qui trình tư vấn Nhà máy sản xuất sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

  1. Tham quan Doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu.
  2. Phân tích hiện trạng Nhà máy.
  3. Trình bày các vấn đề được phát hiện và kế hoạch thực hiện tổng thể.
  4. Ký kết hợp đồng tư vấn.
  5. Triển khai dự án tư vấn.

Tổng kết, kết thúc dự án tư vấn và lịch hỗ trợ sau tư vấn

Các chương trình Tư vấn khác

Tư vấn quản trị nhân sự

PMS tự hào sở hữu những thương hiệu hàng đầu về hệ thống quản trị nhân sự được chứng thực bản quyền lần đầu tiên tại Việt Nam. Cho đến nay, hệ thống PayQ (tiền thân là hệ thống tiền lương PositionQ) đã tạo được sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường nhân sự, được nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam quan tâm, tin tưởng và sử dụng.