Chương trình Xây dựng hệ thống lương tại công ty SXKT Bình Thuận

Ngày 7/12 vừa qua, trên tinh thần thực hiện đúng theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, Ban Lãnh Đạo Công ty TNHH Xổ Số Kiến Thiết Bình Thuận hợp tác cùng Trường PMS triển khai chương trình đào tạo XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 49 & THÔNG TƯ 17 của Chính phủ tại Xổ Số Kiến Thiết Bình Thuận với sự tham dự của những Anh/Chị CBCNV hiện đang giữ những chức vụ chủ chốt tại Công ty.

Trước đó, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Xổ Số Kiến Thiết Bình Thuận sau khi tham gia chương trình hội thảo Lương của PMS đã tìm hiểu, trao đổi cùng Ban Giám Đốc PMS và mời Giảng viên Nguyễn An Nguyên – là tác giả của hệ thống tiền lương PositionQ được cấp chứng nhận bản quyền do Cục bản quyền cấp ngày 10/01/2013 – về trực tiếp đào tạo hướng dẫn CBCNV Xổ Số Bình Thuận về việc xây dựng hệ thống lương theo nghị định 49 và thông tư 17 của chính phủ.

business peoples analyzing data together teamwork planning startup new project 38335 353

Chương trình có sự tham gia trực tiếp, sâu sát của Ban giám đốc công ty cùng các Anh/Chị cán bộ quản lý các phòng ban. Điều này tạo nên hiệu ứng và hiệu quả rất rõ rệt, bằng chứng là sau khi chương trình đào tạo kết thúc, doanh nghiệp đã có thể tự xây dựng và hoàn thiện hệ thống Lương theo quy định mới của Chính phủ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Có thể nói, Xổ Số Kiến Thiết Bình Thuận là 1 trong những đơn vị hoàn thành sớm nhất hệ thống Lương này trong lĩnh vực hoạt động xổ số kiến thiết của nước ta.

Sau đào tạo, PMS cũng đã chuyển giao công nghệ xây dựng lương cho BLĐ Công ty TNHH Xổ Số Kiến Thiết Bình Thuận và cam kết tiếp tục hỗ trợ Công ty trong quá trình thực hiện sau này.

Anh Năng Hiệp – Phó Giám đốc của Xổ Số Kiến Thiết Bình Thuận – người đã tham gia rất tích cực và đầy đủ chương trình – chia sẽ, đứng trước việc chuyển đổi từ cái cũ sang cái mới đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao của cả một tập thể cũng như quan trọng là tư duy, nhận thức của tập thể đó cũng phải đầy đủ và thay đổi thì khi đối mặt với những thách thức mới không bị hạn chế, bất cập cũng như những vướng mắc, ảnh hưởng.

Anh Hiệp cũng đánh giá rất cao về tính thực tiễn của việc xây dựng hệ thống lương khi ứng dụng trực tiếp vào quá trình hoạt động của công ty.

Chúc cho Xổ Số Kiến Thiết Bình Thuận tiếp tục đà phát triển ngày càng mạnh mẽ và vận dụng thật tốt, hiệu quả hệ thống Lương đã xây dựng vào thực tiễn doanh nghiệp.

Trường PMS.