Xây dựng khung năng lực là gì?

Xây dựng khung năng lực là một phương pháp tổng hợp nhằm hỗ trợ cho việc tuyển dụng và xây dựng chương trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo – quản lý, xây dựng các chương trình đào tạo, phát triển quản lý và lãnh đạo, xây dựng hệ thống quản lý thành tích và đãi ngộ dành cho đối tượng quản lý và lãnh đạo cũng như nhân viên trong tổ chức.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu được cách xây dựng khung năng lực phù hợp với doanh nghiệp. Nếu bạn vẫn chưa hiểu khung năng lực là gì, hãy tham khảo bài viết “Tổng quan về Khung năng lực“.

 

Xây dựng khung năng lực dựa trên 2 yếu tố bản mô tả công việc và từ điển năng lực
Xây dựng khung năng lực dựa trên 2 yếu tố bản mô tả công việc và từ điển năng lực

1. Tầm quan trọng của xây dựng khung năng lực

Khung năng lực cũng là cơ sở quan trọng cho hoạt động đào tạo nhân sự, cụ thể là xác định được nhu cầu đào tạo, nội dung chương trình đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên.

Khi xây dựng hệ thống đánh giá năng lực, doanh nghiệp sẽ phải xác định được yêu cầu về loại năng lực và cấp độ ở từng năng lực của vị trí hiện tại hoặc vị trí cần phát triển lên đồng thời thực hiện đánh giá năng lực cho cán bộ quản lý và nhân viên.

Khung năng lực giúp cho doanh nghiệp biết được năng lực của nhân viên mình đang ở đâu? Cần gì và thiếu gì?

5671e0f6d33aceb92f1f1160cff656f4 1 1Xem thêm khóa học xây dựng hệ thống đánh giá khung năng lực của trường PMS

2. Mô hình ASK

Để xây dựng khung năng lực, doanh nghiệp có thể tập trung vào môt hình năng lực ASK với tổ hợp ba yếu tố: Thái độ, Kiến thức, Kỹ năng. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí về thời gian và tài chính.

Mô hình năng lực ASK
Mô hình năng lực ASK

Bên cạnh đó, xây dựng khung năng lực cũng thiết lập một nền tảng quan trọng cho việc xây dựng hệ thống quản lý thành tích và đãi ngộ cho nhân viên. Nó giúp người quản lý có cách hiểu chung về những gì sẽ được kiểm soát, đo lường và xác định nhưng gì cần tập trung và thức đẩy trong thảo luận đánh giá thành tích.

Đối với việc vận hành hệ thống lườn, việc quyết định một người ở bậc lương nào trong một thang lương sẽ dễ dàng hơn và có cơ sở rõ ràng hơn vì doanh nghiệp chỉ cần so sánh mực độ đáp ứng và yêu cầu năng lực.

Tóm lại, khung năng lực giúp cho nhà quản lý thực hiện tốt những công việc như: Tuyển dụng nhân sự, Đào tạo, khen thưởng, đãi ngộ và trả lương phù hợp cho nhân viên. Ngoài ra khung năng lực tạo ra sự công bằng trong tổ chức và tiết kiệm nhiều chi phí về thời gian, tài chính.

 

Trả lời

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468