The Khach Hang Than Thiet

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Với mong muốn chăm sóc khách hàng tốt hơn và ngày càng hoàn thiện trong dịch vụ chăm sóc khách hàng, PMS triển khai chương trình khách hàng thân thiết mới với nhiều ưu điểm & quyền lợi vượt trội :

  • Khách hàng trở thành thành viên PMS và bắt đầu tích điểm ngay lần mua hàng đầu tiên.
  • Khách hàng được cấp thẻ cứng, mọi thông tin cá nhân và điểm tích luỹ sẽ được lưu trong hệ thống dữ liệu và truy xuất thông qua số thẻ.
  • Điểm tích luỹ theo năm và hạng thành viên được xét lại mỗi năm 1 lần.

Nội dung như sau:

     1. Thẻ khách hàng thân thiết PMS là gì?

Là chương trình Khách hàng Thân Thiết, mang đến những ưu đãi và những quyền lợi đặc biêt dành riêng cho khách hàng của PMS. Tài khoản thành viên được quản lý và cập nhật theo mã số thẻ được cấp cho từng Doanh Nghiệp.

     2. Cơ chế quản lý thành viên theo Chương trình khách hàng thân thiết mới

– Tất cả các khách hàng phát sinh phí thanh toán dịch vụ tại PMS đầu tiên đều được ghi nhận thông tin vào hệ thống dữ liệu khách hàng, trở thành thành viên của PMS và bắt đầu tích luỹ điểm để thăng hạng và nhận được nhiều quyền lợi khác nhau.

– Quản lý khách hàng theo mã số thẻ, khách mua hàng chỉ cần đọc mã số thẻ để tích điểm khi sử dụng dịch vụ.

     3. Thời gian và cách thức xếp hạng thành viên: 

– Thành viên sẽ được thăng hạng ngay lập tức khi đạt chi tiêu thăng hạng.

– Sau 12 tháng kể từ ngày được thăng hạng (hoặc ngày xếp hạng cuối cùng), thành viên sẽ được xếp hạng lại dựa trên tổng chi tiêu của 12 tháng đó.

     4. Quyền lợi của khách hàng thân thiết PMS:

Liên hệ bộ phận Tư vấn để được hỗ trợ chi tiết về chương trình