Thông tin người liên hệ


  Khóa học đăng ký

  Trong trường hợp đăng ký online bị trục trặc, Quý vị vui lòng email về info@pms.edu.vn hoặc điện thoại tới 028 7300 6069 (gặp BP. Tư Vấn Đào Tạo của PMS) để được hỗ trợ!

   Thông tin người liên hệ   Khóa học đăng ký

   Trong trường hợp đăng ký online bị trục trặc, Quý vị vui lòng email về info@pms.edu.vn hoặc điện thoại tới 028 7300 6069 (gặp BP. Tư Vấn Đào Tạo của PMS) để được hỗ trợ!