đăng ký ứng tuyển công việc tại học viện pms

  Họ và tên

  Danh xưng

  Email

  Phone/Mobile

  Công việc ứng tuyển

  File CV đính kèm *

  Chia sẻ thêm (nếu có)

  Những hồ sơ phù hợp sẽ được Phòng Nhân sự mời phỏng vấn trong vòng 02 tuần làm việc (kể từ ngày gửi thông tin dự tuyển). Chúng tôi xin phép KHÔNG phản hồi đối với những hồ sơ chưa phù hợp với nhu cầu.
  Trong trường hợp đăng ký online bị trục trặc, Quý vị vui lòng email về info@pms.edu.vn hoặc điện thoại tới 028 7300 6069 để được hỗ trợ!