Chương trình đào tạo quản trị nhân sự

Tổng hợp các khóa học về quản trị nhân sự tại học viện đào tạo – tư vấn PMS. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi từ các khóa học

21/10/2023     6.500.000 VND
13/12/2023     3.900.000 VND
10/01/2024     3.900.000 VND

Quản trị nhân sự

Quản Trị Nhân Sự Cơ Bản

06/01/2024     8.000.000 VND

Quản trị nhân sự

Quản Trị Nhân Sự Nâng Cao

13/01/2024     13.500.000 VND
20/12/2023     3.000.000 VND
20/12/2023     5.800.000 VND
10/01/2024     15.000.000 VND
25/10/2023     3.000.000 VND
19/03/2024     3.900.000 VND
21/11/2023     4.500.000 VND

Quản trị nhân sự

Định Biên Nhân Sự

15/11/2023     3.900.000 VND