Giới thiệu về Chuyên Gia – Giảng Viên Nguyễn Thanh Bình

Ông Nguyễn Thanh Bình – Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị sản xuất.

Tu nghiệp tại Nhật Bản về Quản Lý cấp trung (Manager),Quản Lý cấp cao CEO (Director).

Tu nghiệp tại Singapore về Quản lý nhân sự, Cải tiến quy trình sản xuất.

Tu nghiệp tại Thái Lan và Indonesia về Kỹ Thuật bảo trì máy móc công nghiệp…    

Giảng viên chính thức của Business Edge – Mekong Private Sector Development Facility, tổ chức Better Work.

Giám đốc điều hành tập đoàn TORAY Nhật Bản, Giám đốc nhà máy tập đoàn TORAY Nhật Bản, Giám đốc sản xuất công ty Design International (Pháp),…

Một số Công ty tiêu biểu đã đào tạo: Vinafor (JV Thụy Điển), Adidas(Pháp), Nike (Mỹ), Asahi Denzo (Nhật), Crown (Mỹ), FPT, Việt Nam Airline,…