Giới thiệu về Chuyên Gia – Giảng Viên Trương Ngọc Mai Hương

Bà Trương Ngọc Mai Hương – Hơn 20 năm kinh nghiệm tuyển dụng đào tạo và huấn luyện nhân viên kinh doanh & hơn 10 năm giảng dạy chuyên nghiệp.

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Giảng viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh bán hàng, kỹ năng mềm của Business Edge – Mekong Private Sector Development Facility, tổ chức Better Work Vietnam – IFC.

Sáng lập và là giám đốc công ty TNHH Tư vấn – Thương mại Toàn Phát, Giám đốc điều hành tại công ty SamQua, Giám đốc kinh doanh tại công ty Tân Bảo Long,…

Một số Công ty tiêu biểu đã đào tạo: Techcombank, Sacombank, FICO, Việt Nam Airline,·      Fujitsu Việt Nam, Holcim Việt Nam, Savico, Tập đoàn dầu khí Quốc gia VN…