Giới thiệu về Chuyên Gia – Giảng Viên Đinh Tiến Dũng

Ông Đinh Tiến Dũng – Hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý cho các công ty trong và ngoài nước.

Giảng viên chuyên ngành Quản trị Nguồn Nhân lực, Soft skills của Business Edge – Mekong Private Sector Development Facility.

Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2000) 

Giám đốc Chất lượng công ty Sanofi – Aventis Vietnam, Giám đốc kinh doanh công ty Dentsply Vietnam, Giám đốc đào tạo và phát triển công ty Sanofi – Synthelabo Vietnam,..

Một số Công ty tiêu biểu đã đào tạo : Dutch lady, Samco, FPT, Toyota Viet Nam, Vietnam Airlines, Saigon tourist, Vietcombank, Minh Long 1, Saigon Tourist,  Vissan, VINATABA, Gameloft…