Chuyên gia Ngô Đình Đức

Ông Ngô Đình Đức đã có hơn 20 năm kinh nghiệm năm giữ các vị trí quản lý cấp cao tại các công ty lớn trong các lĩnh vực Sản xuất, Marketing và Tư vấn Nhân lực. … cùng sự trải nghiệm trong nhiều mô hình tổ chức khác nhau: doanh nghiệp tư nhân, Tập đoàn nước ngoài, Tập đoàn trong nước và công ty cổ phần… ông Đức có sự am hiểu và tầm nhìn về chiến lược doanh nghiệp, tổ chức doanh nghiệp và chiến lược thị trường – sản phẩm – khách hàng.

Từng có kinh nghiệm qua những vai trò khác nhau từ Giám đốc Bán hàng, Gíam đốc Phát triển kinh doanh rồi Tổng giám đốc điều hành Doanh nghiệp giúp cho quan điểm của ông thực tế, cụ thể, kinh nghiệm và gần gũi hơn với doanh nghiệp: UVBCH/Trưởng Đại Diện Phía Nam – Hội Các Nhà Quản Trị Doanh Nghiệp Việt Nam (VACD); Thành viên HĐQT Saki Group – Phụ Trách Chiến Lược & Phát Triển Tổ chức; Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT Le & Associates kiêm Tư Vấn Trưởng; Phó Tổng Gíam đốc Công ty Đại Phương Đông – Phụ trách Sales & Marketing; Giám đốc Kinh Doanh – Akzo Nobel Coatings Vietnam…

Tôt nghiệp Thạc Sĩ Quản trị Kinh doanh – CFVG.

Balanced Scorecard Professional Certification (BSP) – Balanced Scorecards Institutes – USA.

The Extraordinary Leader Facilitator Certification – Zenger & Folkman International – USA.

Một số Công ty tiêu biểu đã tư vấn: Akzo Nobel Coatings Vietnam;Tập Đoàn Trường Hải Auto; Ngân Hàng TMCP Eximbank; Bến Thành Group; Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai (SEC); Vinataba Cát Lợi; Tổng công ty xây dựng Thăng Long; Trung Tâm Điều hành mạng – Tổng công ty Mobifone; Saigon Coop; Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR); Vietsovpetro; Xi Măng Đồng Lâm; Saki; Vingroup; Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ….

Một số Công ty tiêu biểu đã đào tạo: Hoa Binh Corporation, Nero Paint, Indochine Counsel, RSM Vietnam, NPV Logistic, Angimex An Giang, Nhựa Bình Minh, Việt Á Châu, Thuỷ Sản Cổ Chiên, Thuỷ Sản Cát Tường, Đất Xanh Miền Nam, LDG, Cảng Cam Ranh, Cảng Hậu Giang, Công ty CP Viên Sơn, VietCredit…