MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

Công việc của giám đốc chất lượng liên quan tới việc đảm bảo và kiểm soát các hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp. và giám đốc quản lý chất lượng là người đại diện ban lãnh đạo kiểm tra về chất lượng sản phẩm, đảm bảo các quy trình hệ thống được thiết lập, duy trì ổn định cho doanh nghiệp. 

Công việc của giám đốc chất lượng chuyên nghiệp

Tổng Giám đốc phân công/ bổ nhiệm một thành viên trong Ban Lãnh đạo làm Đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR – Quality Management Representative). Ngoài các trách nhiệm khác, đối với Hệ thống quản lý chất lượng, QMR/ Giám đốc Chất lượng có các trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Công việc của giám đốc chất lượng

* Đảm bảo cho các quá trình cần thiết của Hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập, thực hiện và duy trì, cụ thể là:

  • Giúp Tổng Giám đốc trong việc thiết lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của Công ty.
  • Chỉ đạo việc cập nhật, sửa đổi hệ thống tài liệu và cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý cho phù hợp với thực tế trong từng giai đoạn.
  • Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo công tác đánh giá lựa chọn các nhà cung ứng, đo lường chất lượng sản phẩm, đo lường sự thoả mãn của khách hàng và xem xét các biện pháp khắc phục phòng ngừa.
  • Xem xét việc cung cấp các nguồn lực cần thiết đảm bảo hệ Hệ thống quản lý chất lượng hoạt động có hiệu lực và hiệu quả.
  • Chủ trì tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ, lựa chọn và đào tạo đội ngũ đánh giá viên đảm bảo năng lực thực hiện các cuộc đánh giá.
  • Giám sát, xem xét các hành động khắc phục phòng ngừa tại các đơn vị.
  • Giúp Tổng Giám đốc trong việc tổ chức các cuộc họp xem xét của Lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng.

* Định kỳ, báo cáo về hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và mọi nhu cầu cải tiến hệ thống cho Tổng Giám đốc;

* Tổ chức phổ biến, tuyên truyền để mọi người trong Công ty nhận thức được các yêu cầu của khách hàng để thực hiện và đáp ứng;

* Là đại diện của Công ty khi liên hệ với các tổ chức đào tạo, tư vấn và tổ chức đánh giá liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng.

* Cải tiến quy trình/ chất lượng hệ thống và sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng:

  • Tổ chức và tham gia các buổi thảo luận về việc áp dụng và cải tiến việc áp dụng hệ thống quản lý tại công ty.
  • Tham gia các buổi họp về chất lượng sản phẩm tại nhà máy để cùng tìm nguyên nhận và đưa ra các giải pháp giải quyết các vấn đề về chất lượng.

>>> Khóa học Giám đốc Chất lượng QMR

Công việc của giám đốc chất lượng
Công việc của giám đốc chất lượng

2. Quyền hạn của giám đốc chất lượng

–    Có quyền ký xem xét Sổ tay chất lượng, Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng trước khi trình Tổng Giám đốc phê duyệt. Thay mặt Tổng Giám đốc ký các văn bản liên quan đến chất lượng theo sự uỷ quyền của Tổng Giám đốc.

–    Trực tiếp chỉ đạo Ban ISO và chỉ đạo các công việc liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng tại tất cả các đơn vị của Công ty.

–    Có quyền tạm đình chỉ những công việc không phù hợp với yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng và báo cáo lên Tổng Giám đốc.

Để biết thêm về Giám đốc chất lượng, bạn có thể liên hệ ngay với Trường PMS để được Ban tư vấn PMS chia sẽ thông tin chi tiết hơn.

>>> Những điều mà một giám đốc chất lượng cần biết

Trả lời

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468