Công thức định biên nhân sự và những điều cần biết

Định biên nhân sự và những điều cần biết

Hướng dẫn công thức định biên nhân sự hoạch định cụ thể từng vị trí:

20861060380 ff9488a9f7 o 1

1. Vị trí kinh doanhg thức định biên nhân sự

Có thể áp dụng 3 cách:

  • Tổng quỹ lương được phân bổ / lương trung bình
  • Tổng doanh thu / định mức doanh thu trung bình của từng ngành hàngcông thức định biên nhân sự
  • Làm cả 2 bước trên, rồi điều chỉnh về con số tốt nhất, có xem xét tăng định mức cao hơn
Định biên nhân sự vị trí kinh doanh
Định biên nhân sự vị trí kinh doanh

2. Vị trí trực tiếp

Nguyên tắc tính:
– Tính theo nguyên tắc thống kê (ví dụ tỉ lệ gián tiếp trên trực tiếp, hoặc tỉ lệ tăng nhân sự = doanh thu mới / doanh thu cũ x 100%)công thức định biên nhân sự
– Tính theo nguyên tắc khối lượng công việc:
• Định mức LĐ : số lượng NS= khối lượng mới / năng suất LĐ) cũ x % tăng năng suất.
• Ví dụ
– giả định doanh thu tăng 30% thì số lượng giao dịch của kế toán từ 7000 chứng từ/giao dịch thành 10,000 chứng từ,công thức định biên nhân sự
– việc vay vốn, làm thủ tục mở L/C / thanh toán tăng thêm khoảng 20 ngày làm việc, áng chừng công việc tăng thêm 40% sẽ tương đương với 7 người (5 x 140%).công thức định biên nhân sự
– Tuy nhiên, 5 người với năng suất tăng 15% sẽ tương đương 5.75 người, do vậy tỉ lệ tăng thực tế là 7 người / 5.75 người = 122%, tức là 5 người x 122% = 6,2 người. Phòng kế toán chỉ cần 6 người nếu năng suất / đầu người cao hơn một chút (làm ngoài giờ) hoặc xem xét hệ thống phần mềm đưa vào sẽ giảm nhẹ khối lượng công việc.

Định biên nhân sự vị trí trực tiếp
Định biên nhân sự vị trí trực tiếp

3. Vị trí gián tiếp ng thức định biên nhân sự

Cơ cấu / vị trí theo công nghệ
– Một số công việc thường phải tuân theo nguyên theo cơ cấu tổ chức như lái xe (theo số lượng xe), vận hành dây chuyền (theo số nút công nghệ), bảo vệ (tính theo số điểm kiểm soát), thủ kho (theo số điểm kho).

Định biên nhân sự vị trí gián tiếp
Định biên nhân sự vị trí gián tiếp

4. Các bước hoạch định nhân lựccông thức định biên nhân sự

  • Hoạch định hàng năm được định nghĩa là hoạch định ngắn hạn
  • Trải qua 5 bước cơ bản
  • Bao gồm những chương trình, chính sách, biện pháp bảo đảm số lượng và chất lượng nguồn nhân lực.
Các bước hoạch định nguồn nhân lực
Các bước hoạch định nguồn nhân lực

 

Trả lời

0965 845 468

Dịch vụ thiết kế website Chuyên nghiệp Chuẩn SEO