Tổ trưởng sản xuất là gì? Kỹ năng và công việc của tổ trưởng sản xuất

Trong một Doanh nghiệp sản xuất, tổ trưởng sản xuất là người chịu trách nhiệm trực tiếp về năng suất lao động, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như mọi vấn đề liên quan đến nhân sự trong một tổ để đảm bảo thời gian giao hàng đúng quy định. Chúng ta cùng tìm hiểu những vai trò của tổ trưởng sản xuất tại xưởng sản xuất là gì nhé!

1. Tổ trưởng sản xuất là gì?

Tổ trưởng sản xuất là người đứng đầu trong bộ phận sản xuất, họ chịu trách nhiệm trực tiếp về quá trình sản xuất đối với tất cả hoặc một số sản phẩm để đảm bảo hiệu suất của Doanh nghiệp.

Họ là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của tổ sản xuất, đảm bảo các sản phẩm được sản xuất ra đạt chất lượng và đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

Tổ trưởng sản xuất là người đứng đầu trong bộ phận sản xuất
Tổ trưởng sản xuất là người đứng đầu trong bộ phận sản xuất

2. Những kiến thức và kỹ năng tổ trưởng sản xuất cần biết

Để đảm bảo cho sự tối ưu năng suất trong quá trình sản xuất, tổ trưởng sản xuất cần nắm vững khái niệm về tổ chức sản xuất và nhiệm vụ của tổ sản xuất. Ngoài ra, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tổ trưởng sản xuất cũng cần biết chính xác nhiệm vụ và trách nhiệm mà mình phải chịu trách nhiệm, cụ thể như sau:

2.1 Định mức lao động và tổ chức áp dụng mức lao động tại tổ sản xuất

 • Khái niệm về mức lao động
 • Yêu cầu và nội dung của công tác định mức lao động
 • Phân loại thời gian làm việc
 • Các phương pháp xây dựng định mức lao động
 • Phương pháp điều tra phân tích
 • Phương pháp xây dựng định mức thời gian và định mức sản lượng
 • Phương pháp đánh giá việc hoàn thành mức
 • Đánh giá trình độ công tác tổ chức xây dựng và thực hiện định mức
Tổ trưởng sản xuất có nhiệm vụ tổ chức thông tin và triển khai công việc tại tổ sản xuất
Vai trò của tổ trưởng sản xuất

2.2 Năng suất lao động và biện pháp tăng năng suất lao động

 • Khái niệm về năng suất lao động
 • Các chỉ tiêu tính năng suất lao động
 • Phân tích tình hình năng suất lao động
 • Biện pháp tăng năng suất lao động

Ngoài các kiến thức mà tổ trưởng sàn xuất phải nắm ở trên ra, cũng cần phải có một số kỹ năng để hỗ trợ bao gồm:

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Khả năng lập kế hoạch sản xuất
 • Khả năng lãnh đạo
 • Khả năng ra quyết định
 • Kỹ năng về việc vận hành máy móc thiết bị
 • Đảm bảo các kỹ năng về quy trình an toàn sản xuất
Tổ trưởng sản xuất cần có khả năng lãnh đạo nhân viên
Tổ trưởng sản xuất cần có khả năng lãnh đạo nhân viên

3. Vai trò của tổ trưởng sản xuất

 • Tổ chức thông tin và triển khai công việc tại tổ sản xuất.
 • Quản lý năng suất.
 • Chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng tổ sản xuất.
 • Quản lý lãng phí tại tổ sản xuất.
 • Giám sát tiến độ công việc
 • Báo cáo, xử lý những vấn đề phát sinh

-> Xem ngay: Chức năng và nhiệm vụ của tổ trưởng sản xuất

4. Công việc cần thực hiện của tổ trưởng sản xuất trong ngày

Công việc của tổ trưởng sản xuất trong ngày
công việc của tổ trưởng sản xuất trong ngày

4.1 Đầu ca (nhận ca)

 • Nắm bắt tình hình sản xuất của ca trước tại vị trí đảm nhiệm trên chuyền sản xuất thông qua việc giao ca, sổ giao ca. Ngoài ra còn thông qua việc bàn giao trực tiếp số lượng thành phẩm, bán thành phẩm với Trưởng chuyền ca trước.
 • Thực hiện việc bàn giao máy móc, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu bao bì, màng, thùng…trên dây chuyền sản xuất

4.2 Trong ca làm việc

4.2.1 An toàn lao động

 • Thực hiện và duy trì các yêu cầu về an toàn trong nhà máy và tại các khu vực mình quản lý.
 • Giám sát khu vực làm việc để đảm bảo các cá nhân, sự vật không vi phạm các hành vi, thái độ không an toàn trong khu vực làm việc.
 • Kiểm tra máy móc thiết bị ở trạng thái an toàn. Không ảnh hưởng đến an toàn cho người làm việc.

4.2.2 Vệ sinh an toàn thực phẩm

 • Thực hiện và duy trì các công việc về vệ sinh (5S) tại khu vực mình quản lý
 • Vệ sinh máy móc sạch sẽ để đảm bảo bánh sản xuất ra không bị ảnh hưởng về chất lượng.

4.2.3 Quy trình làm việc

 • Tuân thủ các quy định, chính sách về vệ sinh, An toàn lao động, nội quy lao động, sức khỏe & môi trường của công ty.
 • Tổ chức hoạt động sản xuất theo kế hoạch được giao với hiệu quả cao nhất về NVL, nhân lực, liên tục cải tiến các hoạt động của dây chuyền để đạt hiệu quả tốt hơn.
 • Kiểm tra máy móc thiết bị luôn luôn ở trạng thái an toàn cho người và vật chất.
 • Phối hợp với tổ trưởng các công đoạn để triển khai kế hoạch một cách hiệu quả nhất.
 • Có những cải tiến hoạt động dây chuyền để đạt hiệu quả cao về số và chất lượng sản phẩm.
 • Nhanh chóng tìm ra các lỗi để giải quyết các khó khăn trong quá trình sản xuất, kết hợp với phòng quản lý chất lượng để kiểm soát NVL và thành phẩm đạt hiệu quả cao nhất.
 • Hỗ trợ các nhân viên vận hành máy trên chuyền trong việc điều hành sản xuất đế đạt hiệu quả cao với số lượng phế phẩm, phí tổn tối thiểu.
 • Duy trì liên tục việc vệ sinh nhà xưởng sạch sẽ, gọn gàng tại các khu vực có liên quan.
 • Khi có sự cố MMTB phải linh hoạt tìm ra các nguyên nhân. Sau đó báo cho bên cơ điện để sửa chữa kịp thời tránh thất thoát xẩy ra.
 • Tích cực tham gia các khóa huấn luyện về an toàn sức khỏe & môi trường và phân tích, báo cáo về an toàn/ các sự cố – tai nạn nơi làm việc.
 • Đảm bảo việc đào tạo cho các nhân viên vận hành thành thạo các MMTB.
 • Kiểm soát, thực hiện toàn bộ các fom mẫu ban hành tại nhà máy một cách sát sao nhất.
 • Trong quá trình điều hành công việc tại vị trí do mình quản lý., nếu sảy ra sự cố ngoài khả năng của mình phải báo ngay cho giám sát sản xuất để kịp thời điều chỉnh & xử lý (máy móc, chất lượng sản phẩm, nhân lực…)
 • Bảo quản máy móc thiết bị nơi làm việc, kiểm soát NVL
 • Đảm bảo anh toàn nơi làm việc cho công nhân
 • Thực hiện các chương trình của nhà máy như: SHE, ISO, Haccp
 • Tuân thủ đúng các quy trình, quy định của Công ty.
 • Kiểm tra, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đã được ban hành.
 • Báo cáo cuối mỗi ca theo biểu mẫu (sổ bàn giao ca) đã ban hành.
 • Báo cáo các chỉ số KPIs trên google drive
 • Trong ca sản xuất, chịu trách nhiệm quản lý, điều phối của Giám sát sản xuất
 • Đánh giá công nhân, nhân viên vận hành

4.3 Cuối ca (bàn giao ca)

 • Bàn giao ca theo (ghi chép đầy đủ thông tin) và giao cho ca sau.
 • Kiểm tra, vệ sinh khu vực mình đảm nhiệm phải thật sạch sẽ gọn gàng trước khi bàn giao cho ca sau.
 • Ghi nhận và bàn giao tình hình sản lượng, phế phẩm, máy móc thiết bị, NVL…cho ca sau

4.4 Công việc ngày bảo trì, không có kế hoạch sản xuất

Những ngày làm việc không có kế hoạch sản xuất thì phải tập trung huấn luyện, họp, bảo trì hoặc hỗ trợ các vị trí khác khi có yêu cầu của Giám sát sản xuất…

4.5 Công việc theo tình hình phát sinh

Hỗ trợ, tư vấn cho Giám sát sản xuất khi được yêu cầu.

5. Quyền hạn của tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

 • Đề xuất các nguồn lực và hoạt động cần thiết
 • Hoàn thành mục tiêu của công việc
 • Cải tiến chất lượng sản phẩm
 • Cải tiến hiệu quả làm việc cá nhân và của tổ (điều kiện làm việc, quyền lợi, lương bổng, mua trang thiết bị,…)

6. Các mối quan hệ của tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

 • Báo cáo cho: Trưởng ca, Quản Đốc phân xưởng theo ca
 • Tương tác và phối hợp: Các Tổ trưởng khác, Tổ Cơ điện, Kỹ thuật, KCS, Kho, Bảo vệ.

Tùy vào tính chất sản phẩm, qui trình công nghệ sản xuất của mỗi lĩnh vực sản xuất khác nhau để có những yêu cầu kiến thức chuyên môn phù hợp.

Để trang bị kiến thức và tính ứng dụng cao hơn cho tổ trưởng sản xuất, các bạn có thể tìm hiểu ngay Khóa đào tạo tổ trưởng sản xuất tại Học viện PMS, nhanh tay đăng ký để nhận ưu đãi học miễn phí.

Link khóa học: https://pms.edu.vn/dao-tao/to-truong-san-xuat-chuyen-nghiep/

Đăng ký nhận bản tin

Hãy gửi thông tin để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Học Viện PMS

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *