FMEA – Phân tích mô hình lỗi sai và ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp

FMEA – Phân tích chế độ lỗi và hiệu ứng là quá trình xem xét càng nhiều thành phần, tổ hợp và hệ thống càng tốt để xác định các chế độ lỗi tiềm năng, nguyên nhân và hậu quả của chúng. FMEA là một loại đánh giá rủi ro sử dụng cách tiếp cận từng bước để xác định.

 1. FMEA là gì?

FMEA là viết tắt của “Failure Mode, Effects and Criticity Analysis” có nghĩa là “Phân tích mô hình sai lỗi và ảnh hưởng”. FMEA là một loại đánh giá rủi ro sử dụng cách tiếp cận từng bước để xác định các lỗi tiềm ẩn trong thiết kế, quy trình hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ. Nhận dạng này cho phép phân tích để ngăn ngừa hoặc giảm bớt những sai sót trong tương lai. FMEA là một hành động phòng ngừa, có nghĩa là phải được thực hiện trước khi một quy trình hoặc sản phẩm được thiết kế, sửa đổi hoặc áp dụng theo cách mới.

05 Fmea

 • Failure: Sai hỏng

Là những thứ chúng ta không mong muốn, là hậu quả của quy trình. Nhưng sai hỏng được nhấn mạnh trong FMEA là sai hỏng dưới dạng tiềm ẩn, chứ không phải là sai hỏng đã xảy ra, có nghĩa là những sai hỏng có thể xảy ra trong tương lai.

 • Mode: Cách thức

Failure mode là cách thức gây ra sai hỏng hoặc kiểu sai hỏng. Chúng ta cũng rất dễ nhầm lẫn giữa từ Failure mode và Defect, trong khi hai từ này hoàn toàn khác biệt nhau. Failure mode tập trung nói về cơ chế, nguyên nhân. Còn Defect thì tập trung nói về vật, nói về số lượng sản phẩm,…

 • Effects: Ảnh hưởng, tác động

Có nghĩa là ảnh hưởng hoặc tác động của sai hỏng lên sản phẩm đầu ra là gì. Ví dụ: Một vết trầy xước, vết cắt trên bán thành phẩm chỉ là lỗi ngoại quan; Nhưng nếu nó là trên bao bì có thể gây thủng dẫn đến hư thành phẩm.

 • Analysis: Phân tích

Có nghĩa là chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân, phân tích rủi ro và hậu quả để từ đó phân loại ưu tiên để đưa ra hướng cải tiến.

 1. Các bước thực hiện FMEA

55510530

Bước 1: Xác định quá trình hoặc sản phẩm

Bước 2: Xác định yêu cầu thành phẩm/ yêu cầu của quá trình

Bước 3: Liệt kê tất cả các kiểu lỗi sai có thể trong chức năng

Bước 4: Xác định tác động của các kiểu lỗi sai

Bước 5: Đánh giá tính nghiêm trọng

Bước 6: Xác định nguyên nhân hình thành các kiểu lỗi sai

Bước 7: Đánh giá khả năng xuất hiện của các kiểu lỗi sai

Bước 8: Xác định các biện pháp kiểm soát hiện tại

Bước 9: Đánh giá khả năng phát hiện ra lỗi sai 

Bước 10: Tính hệ số rủi ro RPN và chọn ra các kiểu lỗi sai trọng yếu

 1. Lợi ích của phương pháp FMEA

FMEA giúp cho các nhà quản lý:

 • Xác định các hình thức lỗi sai tiềm tàng có thể xảy ra và mức độ nghiêm trọng của các lỗi này. 
 • Đánh giá khả năng phát hiện ra các lỗi sai.
 • Tập trung vào loại trừ các nguyên nhân gây ra lỗi trọng yếu.
 • Gia tăng kinh nghiệm về rủi ro và những tác động của rủi ro.

( Tổng hợp từ nhiều nguồn )

Trường PMS

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468