Giám đốc sản xuất là gì?

1. Giám đốc sản xuất

Về cơ bản giám sát mọi yếu tố của sản phẩm từ khái niệm hóa đến hiệu suất sau khi ra mắt và ra mắt. Giám đốc sản xuất thường chịu trách nhiệm xây dựng một sản phẩm tuyệt vời mang lại giá trị bền vững về doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Trách nhiệm của giám đốc sản xuất bao gồm tầm nhìn sản phẩm, chiến lược sản phẩm, thiết kế sản phẩm, phát triển sản phẩm và tiếp thị sản phẩm. Tương tự, giám đốc sản xuất phải thể hiện ảnh hưởng mạnh mẽ trong các bộ phận sản xuất, phân phối, mua sắm và phân phối.

giám đốc sản xuất toàn diện
giám đốc sản xuất toàn diện

>>>Xem thêm: 4 Điều cần cho giám đốc điều hành sản xuất

2. Mục tiêu và trách nhiệm của Giám đốc sản xuất

2.1. Vai trò lãnh đạo / giám sát

Chức năng nổi bật nhất của Giám đốc sản xuất là đứng đầu toàn bộ bộ phận Quản lý sản phẩm.

Giám đốc sản xuất đóng vai trò giám sát đối với nhân viên quản lý sản phẩm chủ chốt như Giám đốc quản lý sản phẩm, Giám đốc UX, Trưởng phòng phân tích sản phẩm và Giám đốc tiếp thị sản phẩm. Giám đốc sản xuất đảm bảo rằng các vai trò chính này đang được thực hiện theo cách hiệu quả nhất có thể, dẫn đến hiệu quả chung của bộ phận Quản lý sản phẩm.

Ngoài vai trò là người giám sát, CPO còn đóng vai trò cố vấn cho nhân viên quản lý sản phẩm chủ chốt, liên tục đảm bảo cải thiện các kỹ năng chuyên môn của họ và cung cấp hỗ trợ trong nhiệm vụ theo yêu cầu.

Với khả năng này, CPO cũng dẫn đầu việc chuyển đổi ý tưởng sản phẩm từ các giai đoạn sơ khai nhất của họ thành các khái niệm, mốc thời gian và dự án có thể hành động trong khi duy trì sự xem xét nghiêm túc về ý nghĩa tài chính, nhu cầu tiếp thị và mục tiêu chung của doanh nghiệp. Giám đốc sản xuất là người quản lý việc thực hiện hàng ngày tất cả các hoạt động của sản phẩm với mục đích đáp ứng các mục tiêu của sản phẩm và kinh doanh.

2.2. Tầm nhìn và Chiến lược

Giám đốc sản xuất chịu trách nhiệm xây dựng bộ phận Quản lý sản phẩm và cũng để truyền đạt tầm nhìn đó trong mỗi bộ phận và nhân viên trong bộ phận. Giám đốc sản xuất đảm bảo rằng mọi bộ phận được lãnh đạo bởi một tầm nhìn thống nhất và gắn kết.

Với khả năng này, Giám đốc sản xuất dẫn đầu trong việc hình thành chiến lược sản phẩm cũng như thực thi. Giám đốc sản xuất tạo và quản lý một quy trình hướng tới danh mục sản phẩm có thể mở rộng, từ đó sẽ thúc đẩy lợi nhuận sản phẩm kinh doanh.

Giám đốc sản xuất cũng đảm bảo rằng có một sự cải tiến liên tục trong sản phẩm cũng như việc sản phẩm tuân thủ các nhu cầu của thị trường được bao bọc trong trải nghiệm sản phẩm liên tục và luôn làm hài lòng người tiêu dùng.

Giám đốc sản xuất trong bối cảnh này, cũng chịu trách nhiệm xác định các phân khúc và thị trường tiêu dùng mục tiêu. Giám đốc sản xuất cũng đóng một vai trò hàng đầu trong việc đánh giá xu hướng thị trường, ngành công nghiệp sản phẩm và chiến lược cạnh tranh từ đó ông có thể gửi đề xuất về giá cả và định vị sản phẩm cho các nhân viên quản lý sản phẩm cơ sở.

Giám đốc sản xuất cũng xem xét, tinh chỉnh và hỗ trợ các chiến lược bán sản phẩm được trình bày bởi nhân viên quản lý sản phẩm cơ sở.

2.3. Tiếp thị và truyền thông

Là người đứng đầu bộ phận Sản phẩm, CPO cũng được giao nhiệm vụ đóng vai trò chính trong việc tiếp thị sản phẩm. CPO đóng vai trò là nhà truyền thông chính cho sản phẩm kinh doanh, tận dụng đầu vào của các bộ phận Truyền thông và Tiếp thị Sản phẩm để hỗ trợ.

Với khả năng này, CPO cũng điều phối các chức năng thiết kế sản phẩm, bảo trì sản phẩm và cải tiến sản phẩm, đảm bảo rằng sản phẩm tạo được tiếng vang với người tiêu dùng và do đó, thúc đẩy sự hấp dẫn của sản phẩm đối với người tiêu dùng và từ đó tăng cơ sở tiêu dùng và khối lượng bán hàng . Đây cũng là nhiệm vụ của CPO, điều phối các hoạt động truyền thông, hội nghị, sự kiện, trình diễn, báo chí và ra mắt tại địa phương cũng như quốc tế. CPO tích cực hỗ trợ các triển lãm sản phẩm, làm bài phát biểu và thuyết trình tại các hội nghị, cuộc họp và sự kiện.

Trong nỗ lực tiếp thị của mình, CPO cũng sẽ gặp gỡ và tương tác trực tiếp với người tiêu dùng hiện tại và tương lai trong nỗ lực chuyển tiếp cho họ giá trị và lợi ích của sản phẩm trong khi đồng thời tìm kiếm phản hồi và đánh giá sự tiếp nhận và trải nghiệm của họ với sản phẩm.

2.4. Văn hóa dài hạn

Giám đốc sản xuất chịu trách nhiệm tạo ra văn hóa kinh doanh dài hạn và Phương thức hoạt động (MO). CPO thiết lập các phương pháp và quy trình để tiến hành nghiên cứu, thiết kế khái niệm, tạo mẫu và phát triển sản phẩm trên toàn bộ bộ phận quản lý sản phẩm. CPO cũng tăng cường và tăng sự nhạy cảm và kỹ năng trên tất cả các ngành của Doanh nghiệp.

Với khả năng này, để đảm bảo thực thi hiệu quả các chức năng trên toàn bộ bộ phận quản lý sản phẩm, CPO cũng tham gia vào các cuộc phỏng vấn, tuyển dụng, tuyển dụng và tư vấn cho nhân viên quản lý sản phẩm quan trọng. CPO cũng được giao nhiệm vụ tạo ra môi trường làm việc an toàn, năng động và bền vững, kéo theo và giữ chân nhân tài trong bộ phận.

2.5. Nghiên cứu và Phân tích

Là người đứng đầu toàn bộ bộ phận sản phẩm, CPO sẽ nghiên cứu, tinh chỉnh và đưa ra khuyến nghị thêm về nghiên cứu và phân tích được thực hiện bởi nhân viên quản lý sản phẩm cơ sở.

CPO cũng thực hiện các phân tích sản phẩm khác nhau như phân tích lỗ hổng trong nỗ lực thiết lập các chiến lược thực hiện và phân biệt sản phẩm sẽ dẫn đến thành công cuối cùng của sản phẩm.

Giám đốc sản xuất cũng tiến hành các nghiên cứu và phân tích dẫn đến việc ra quyết định sáng suốt về các vấn đề như chi phí, tiện ích và thời gian thực hiện sản phẩm cũng như giảm giá thành, loại bỏ lãng phí trong sản xuất.

Các nhiệm vụ khác: CPO cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác khi thấy cần thiết trong việc thực hiện hiệu quả vai trò của mình hoặc theo chỉ dẫn của các bên liên quan kinh doanh và Ban lãnh đạo Doanh nghiệp.

>>> 5 Kỹ năng cần có của Giám đốc sản xuất toàn diện

>>> Khóa học Giám đốc Sản xuất Toàn diện CPO

Trả lời

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468