Giám đốc sản xuất là gì? Chức năng và kỹ năng của giám đốc sản xuất

Với trách nhiệm xây dựng một sản phẩm hoàn hảo, Giám đốc sản xuất mang lại giá trị bền vững cho doanh nghiệp, giúp tăng doanh thu và lợi nhuận, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và duy trì sự cạnh tranh của tổ chức trên thị trường. Hiểu rõ hơn về công việc và chức năng của công việc này qua bài viết dưới đây!

giám đốc sản xuất
Công việc cần thực hiện của Giám đốc sản xuất

1. Giám đốc sản xuất là gì ?

Giám đốc Sản xuất – CPO (Chief Production Officer) là người có trách nhiệm điều hành và quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực sản xuất của doanh nghiệp, đảm bảo duy trì quá trình sản xuất diễn ra một cách hiệu quả và năng suất. Với trách nhiệm quản lý các công việc liên quan đến toàn bộ quy trình từ đầu vào đến thành phẩm, giám đốc sản xuất phải là người có khả năng lãnh đạo xuất sắc, có kiến thức chuyên môn vững vàng về ngành công nghiệp sản xuất và kinh doanh.

Nhiệm vụ chính của CPO bao gồm tầm nhìn, chiến lược, thiết kế, phát triển và tiếp thị sản phẩm. Họ phải thể hiện được sự ảnh hưởng mạnh mẽ trong các bộ phận sản xuất, phân phối, mua sắm. Ngoài ra, giám đốc sản xuất còn phải thúc đẩy sự tương tác và hợp tác giữa các bộ phận khác nhau trong tổ chức, như mua hàng, kiểm kê, và quản lý chất lượng. 

2. Mục tiêu và chức năng của giám đốc sản xuất toàn diện

2.1 Vai trò lãnh đạo và giám sát

Chức năng nổi bật nhất của Giám đốc sản xuất là đứng đầu và kiểm soát toàn bộ bộ phận Quản lý sản phẩm.

Họ đóng vai trò giám sát đối với nhân viên quản lý sản phẩm chủ chốt. Những người đó là Giám đốc quản lý sản phẩm, Giám đốc UX, Trưởng phòng phân tích sản phẩm và Giám đốc tiếp thị sản phẩm. Giám đốc sản xuất đảm bảo rằng các vai trò đang được thực hiện theo cách hiệu quả nhất. Phải dẫn đến hiệu quả chung của bộ phận Quản lý sản phẩm.

chức năng của giám đốc sản xuất
Thực hiện giám sát quy trình sản xuất

Ngoài vai trò là người giám sát, CPO còn đóng vai trò cố vấn cho nhân viên quản lý sản phẩm chủ chốt. Liên tục đảm bảo cải thiện các kỹ năng chuyên môn của họ và cung cấp hỗ trợ trong nhiệm vụ theo yêu cầu.

Với khả năng này, CPO cũng dẫn đầu việc chuyển đổi ý tưởng sản phẩm. Từ sơ khai nhất thành các khái niệm, mốc thời gian và dự án có thể hành động trong khi duy trì sự xem xét nghiêm túc về ý nghĩa tài chính, nhu cầu tiếp thị và mục tiêu chung của doanh nghiệp. Giám đốc sản xuất là người quản lý việc thực hiện hàng ngày tất cả các hoạt động của sản phẩm. Với mục đích đáp ứng các mục tiêu của sản phẩm và kinh doanh.

2.2 Tầm nhìn và chiến lược

Giám đốc sản xuất chịu trách nhiệm xây dựng bộ phận Quản lý sản phẩm. Truyền đạt tầm nhìn trong mỗi bộ phận và nhân viên trong bộ phận. Họ đảm bảo rằng mọi bộ phận được lãnh đạo bởi một tầm nhìn thống nhất và gắn kết.

Với khả năng này, Giám đốc sản xuất dẫn đầu trong việc hình thành chiến lược sản phẩm và quản lý một quy trình hướng tới danh mục sản phẩm có thể mở rộng, từ đó thúc đẩy lợi nhuận sản phẩm kinh doanh.

CPO phải đảm bảo rằng có sự cải tiến liên tục trong sản phẩm. Sản phẩm tuân thủ các nhu cầu của thị trường được bao bọc trong trải nghiệm sản phẩm liên tục. Đặc biệt, luôn làm hài lòng người tiêu dùng.

Họ chịu trách nhiệm xác định các phân khúc và thị trường tiêu dùng mục tiêu. Giám đốc sản xuất đóng vai trò hàng đầu trong việc đánh giá xu hướng thị trường, ngành công nghiệp sản phẩm và chiến lược cạnh tranh. Từ đó họ có thể gửi đề xuất về giá cả và định vị sản phẩm cho các nhân viên quản lý sản phẩm cơ sở.

Giám đốc sản xuất cũng xem xét và hỗ trợ các chiến lược bán sản phẩm được trình bày bởi nhân viên quản lý sản phẩm cơ sở.

2.3 Tiếp thị và truyền thông

Là người đứng đầu bộ phận Sản phẩm. CPO cũng được giao nhiệm vụ đóng vai trò chính trong việc tiếp thị sản phẩm. Họ đóng vai trò là nhà truyền thông chính cho sản phẩm kinh doanh. Tận dụng đầu vào của các bộ phận Truyền thông và Tiếp thị Sản phẩm để hỗ trợ.

nhiệm vụ của giám đốc sản xuất
Giám đốc sản xuất có nhiệm vụ hỗ trợ tiếp thị

Với khả năng này, Giám đốc sản xuất điều phối các chức năng thiết kế, bảo trì sản và cải tiến sản phẩm. Đảm bảo rằng sản phẩm tạo được tiếng vang với người tiêu dùng. Thúc đẩy sự hấp dẫn của sản phẩm đối với người tiêu dùng và từ đó tăng cơ sở tiêu dùng và khối lượng bán hàng. 

Điều phối các hoạt động truyền thông, hội nghị, sự kiện, trình diễn, báo chí và ra mắt tại địa phương cũng như quốc tế. CPO cũng tích cực hỗ trợ các triển lãm sản phẩm, làm bài phát biểu và thuyết trình tại các hội nghị, cuộc họp và sự kiện.

Trong nỗ lực tiếp thị của mình. CPO cũng sẽ gặp gỡ và tương tác trực tiếp với người tiêu dùng hiện tại và tương lai. Với sự nỗ lực chuyển tiếp cho họ giá trị và lợi ích của sản phẩm. Đồng thời tìm kiếm phản hồi và đánh giá sự tiếp nhận và trải nghiệm của họ với sản phẩm.

2.4 Xây dựng văn hóa dài hạn

Giám đốc sản xuất chịu trách nhiệm tạo ra văn hóa kinh doanh dài hạn và phương thức hoạt động. CPO thiết lập các phương pháp và quy trình để tiến hành nghiên cứu, thiết kế khái niệm. Tạo mẫu và phát triển sản phẩm trên toàn bộ bộ phận quản lý sản phẩm. CPO cũng tăng cường, tăng sự nhạy cảm và kỹ năng trên tất cả các ngành của Doanh nghiệp.

Với khả năng này, để đảm bảo thực thi hiệu quả các chức năng trên toàn bộ bộ phận quản lý sản phẩm. CPO tham gia vào cuộc phỏng vấn, tuyển dụng và tư vấn cho nhân viên quản lý sản phẩm quan trọng. CPO được giao nhiệm vụ tạo ra môi trường làm việc an toàn, năng động và bền vững. Kéo theo và giữ chân nhân tài trong bộ phận.

2.5 Nghiên cứu và Phân tích

Là người kiểm soát bộ phận sản xuất sản phẩm. CPO thực hiện nghiên cứu và đưa ra phân tích về chất lượng, tìm ra những lỗ hổng trong các chiến lược thực thi để mang lại chất lượng tốt nhất cho sản phẩm.

Ngoài ra, nhờ nghiên cứu và phân tích, hỗ trợ việc ra quyết định được sáng suốt hơn trong nhiều vấn đề. Ví dụ như chi phí, tiện ích và thời gian thực hiện sản phẩm, cũng như giảm giá thành, loại bỏ lãng phí trong sản xuất.

3. Công việc của giám đốc sản xuất là gì ?

Chức năng của giám đốc sản xuất là đảm bảo hoạt động sản xuất của doanh nghiệp được diễn ra một cách hiệu quả và đạt hiệu suất cao. Dưới đây là một số công việc cụ thể của CPO:

3.1 Thiết lập quy trình sản xuất

Xây dựng quy trình bài bản sẽ là “kim chỉ nam” hỗ trợ người giám đốc vận hành được toàn bộ quá trình sản xuất một cách suôn sẻ và hiệu quả. Quy trình này bao gồm các công đoạn cụ thể và thể hiện được sự kết nối với các bộ phận khác liên quan như giám sát, kiểm soát chất lượng.

mô tả công việc của giám đốc sản xuất
Giám đốc sản xuất thiết lập quy trình kiểm soát chung

Sau khi thiết lập, quy trình sẽ được truyền thông nội bộ đến các vị trí, phòng ban chức năng khác để nắm bắt, theo dõi và thực hiện. 

3.2 Xây dựng kế hoạch giám sát sản xuất

Giám đốc sản xuất là người có trách nhiệm về chất lượng thành phẩm. Do đó họ cần giám sát toàn bộ quy trình sản xuất một cách chặt chẽ và hiệu quả để đảm bảo được số lượng, chất lượng và tiến độ của thành phẩm.

Nó bao gồm việc xác định các hạng mục quan trọng cần được giám sát, bố trí nguồn lực và công cụ cần thiết, tạo lịch trình theo dõi, thời điểm và phạm vi giám sát. Giám đốc sản xuất phải đảm bảo rằng mọi khía cạnh của quá trình đều tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn chất lượng.

Kế hoạch giám sát sản xuất giúp CPO bảo đảm chất lượng sản phẩm, đóng góp vào việc tối đa hóa năng suất sản xuất, giảm thiểu lãng phí và đảm bảo sự tuân thủ các quy định yêu cầu.

Để giúp ích cho việc lập kế hoạch sản xuất của CPO hiệu quả. Học Viên PMS có triển khai Khóa Học Lập Kế Hoạch Vận Hành Và Điều Độ Sản Xuất được triển khai với những kiến thức và tính ứng dụng thực tiễn cao, có thể giúp ích cho bạn.

3.3 Triển khai kế hoạch sản xuất

Giám đốc sản xuất cần có sự liên kết chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo các tiêu chí cần thiết đã được chuẩn bị sẵn sàng. Họ phải đảm bảo đầy đủ các vật dụng, thiết bị và nguồn nhân lực cần thiết giúp đảm bảo tiêu chí thời gian, sản phẩm đạt chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu mong muốn của thị trường.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai kế hoạch, giám đốc sản xuất cần theo dõi và đề xuất những biện pháp nhằm cải tiến và tối ưu hiệu quả công việc. 

Tóm lại, ở bước này công việc của CPO cần thực hiện bao gồm chuẩn bị các hạng mục cần thiết, giám sát tiến độ sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm, tuân thủ các quy định sản xuất và cải tiến biện pháp xử lý trong quá trình triển khai.

3.4 Quản lý vật tư, trang thiết bị và nguyên nhiên liệu

Quản lý trang thiết bị và nguyên vật liệu là một công việc cần thực hiện của một CPO. Họ phải thường xuyên theo dõi tình trạng vật liệu, dự đoán nhu cầu và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo không xuất hiện sai sót và duy trì tiến độ cho quá trình sản xuất.

3.5 Kiểm soát chất lượng sản phẩm

Giám đốc sản xuất là người có trách nhiệm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất cho sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng.

Việc kiểm soát chất lượng sản phẩm bao gồm việc thiết lập các công đoạn kiểm tra, phân tích và đánh giá chất lượng trong quy trình sản xuất. Giám đốc sản xuất phải đảm bảo rằng các công việc này được thực hiện một cách nghiêm túc và đúng thời hạn nhằm tối ưu hóa chất lượng sản phẩm mong muốn.

3.6 Vận hành chuỗi cung ứng

Vận hành chuỗi cung ứng cần có sự kết nối chặt chẽ giữa các nhà cung cấp, đảm bảo được nguyên liệu và vật tư đầu vào được cung cấp đúng thời hạn, chất lượng và số lượng. Giám đốc sản xuất có trách nhiệm bám sát kế hoạch và theo dõi quy trình vận hành chuỗi cung ứng để đảm bảo duy trì sự liên tục và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất.

3.7 Xây dựng môi trường an toàn lao động

Giám đốc sản xuất cần lập kế hoạch kiểm tra và đảm bảo rằng các thiết bị và máy móc đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn, thực hiện công tác bảo trì thường xuyên để đảm bảo tính chính xác của chúng. Ngoài ra, họ cần thiết lập các quy định về an toàn lao động để đảm bảo rằng mọi công, nhân viên trong tổ chức đều tuân thủ các quy tắc này.

công việc của giám đốc sản xuất
Giám đốc sản xuất thực hiện toàn trong lao động

3.8 Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực

Đào tạo đội ngũ nhân lực giúp nâng cao trình độ cho nhân viên, góp phần tạo ra môi trường làm việc động viên và thúc đẩy sự tương tác và hợp tác trong tổ chức. 

Công việc này bao gồm việc xác định nhu cầu cần đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo cần thiết với yêu cầu công việc và mục tiêu sản xuất. Giám đốc sản xuất cần đảm bảo các thành viên được hướng dẫn về các nguyên tắc trong sản xuất, cách sử dụng các thiết bị và vật dụng, cũng như các tiêu chuẩn về an toàn lao động.

3.9 Phân tích và đánh giá nhu cầu người dùng

Là công việc cần có sự tiếp xúc với khách hàng để thu thập thông tin về mong muốn và yêu cầu của họ đối với tính năng sản phẩm. Qua đó, giúp CPO có thể hiểu rõ về những kỳ vọng cải tiến mà người mua muốn có trong sản phẩm, đảm bảo việc đáp ứng được mong đợi và nhu cầu của thị trường.

3.10 Các nhiệm vụ khác của giám đốc sản xuất

Thực tế, các nhiệm vụ của giám đốc sản xuất có thể linh hoạt dựa vào quy mô của ngành công nghiệp và tổ chức. Các công việc khác có thể kể đến như:

Quản lý và xây dựng văn hóa doanh nghiệp cùng các bộ phận liên quan.

Quản lý và phát triển nhân viên bằng các hình thức khen thưởng và kỷ luật.

Thúc đẩy sự đổi mới và cải tiến như đảm bảo an toàn, hiệu quả trong môi trường làm việc.

4. Yếu tố tạo nên người giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

Kiến thức chuyên môn

Để đáp ứng được tính chất công việc và nhiệm vụ của một CPO bạn phải được trang bị một nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc. Trình độ từ Thạc sĩ hay Tiến sĩ các lĩnh vực từ Sản xuất, Quản trị, Kinh doanh, Công nghệ… là sự đáp ứng cần thiết giúp bạn có thể đáp ứng được yêu cầu công việc.

Kinh nghiệm thực tế

Kinh nghiệm là một yêu cầu khắt khe đòi hỏi người Giám đốc sản xuất cần có từ trên 10-15 năm kinh nghiệm. Bên cạnh đó, nhờ việc nắm vững được chi tiết hoạt động của quy trình sản xuất. Giúp CPO có thể phát huy khả năng giải quyết vấn đề, tối ưu hóa quy trình và đưa ra các quyết định quan trọng.

mô tả công việc giám đốc sản xuất
Vận dụng kinh nghiệm vào công việc

Trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết như

  • Kỹ năng lãnh đạo
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Kỹ năng phân tích và đánh giá
  • Kỹ năng giao tiếp ứng xử
  • Kỹ năng tập trung vào công việc

5. Phân biệt giám đốc sản xuất và giám đốc chất lượng

Vai trò của Giám đốc Sản xuất và Giám đốc Chất lượng có thể phân biệt qua các tiêu chí như:

Tiêu ChíGiám đốc Sản xuấtGiám đốc Chất lượng
Vai tròQuản lý quy trình sản xuất và hoạt động liên quanĐảm bảo chất lượng cho sản phẩm và toàn bộ quy trình
Trách nhiệmĐảm bảo quy trình sản xuất đáp ứng được hiệu suất và lợi nhuận

Tối ưu hóa quy trình với mục đích giúp tăng hiệu suất

Đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng

Vận hành và duy trì hệ thống kiểm tra chất lượng

Nguồn lựcQuản lý nguồn tài nguyên, nguyên liệu và nhân lựcĐảm bảo sử dụng hợp lý nguồn nguyên liệu và tài nguyên
Công việc kiểm soát hiệu suấtĐảm bảo quy trình sản xuất diễn ra suôn sẻ và hiệu quảĐo lường và giám sát quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm
Xây dựng kế hoạchLập kế hoạch sản xuất và phân bổ công việc cụ thểPhối hợp với các bộ phận có liên quan để cải thiện chất lượng
Đối tượng kiểm traQuá trình sản xuất, hiệu suấtChất lượng sản phẩm, tuân thủ tiêu chuẩn
Cách quản lý thời gianLập lịch và đảm bảo thời gian sản xuấtĐảm bảo thời gian kiểm tra đúng thời hạn và đúng cách

6. Một số câu hỏi liên quan đến giám đốc sản xuất thường gặp

Vì sao doanh nghiệp phải có vị trí Giám đốc sản xuất trong doanh nghiệp?

Giám đốc Sản xuất là một vị trí không thể thiếu, họ đóng vai trò quan trọng để quản lý và tối ưu hóa quá trình sản xuất, từ việc lên kế hoạch, phân bổ nguồn tài nguyên đến giám sát các hoạt động hàng ngày. Điều này giúp đảm bảo hoạt động sản xuất được diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và có thể đáp ứng được yêu cầu thị trường. Họ còn chịu trách nhiệm đảm bảo môi trường làm việc an toàn và các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho nhân viên. Tìm ra giải pháp để khắc phục sự cố và duy trì quá trình hoạt động.

Trên đây là những giá trị mang lại của CPO cho tổ chức, doanh nghiệp.

Quản lý sản xuất theo kinh nghiệm hay phương pháp khoa học?

Hiện nay đa số Doanh nghiệp đang sở hữu đội ngũ quản lý sản xuất được bổ nhiệm từ dưới lên, và đội ngũ này thường sử dụng phong cách quản lý dựa trên kinh nghiệm. Đội ngũ quản lý sản xuất khi thiếu và yếu những kỹ năng quản lý sản xuất theo phương pháp khoa học sẽ không thể đưa ra các quyết định tối ưu. Vì vậy kinh nghiệm và phương pháp khoa học phải đi đôi với nhau trong quản lý sản xuất. Để hiểu rõ hơn về câu trả lời này, mời bạn xem ngay video bên dưới nhé! 

Video “Quản lý sản xuất theo kinh nghiệm hay phương pháp”

Làm thế nào để nâng cao năng lực giám đốc sản xuất một cách hiệu quả?

Giám đốc sản xuất muốn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình họ phải có đủ kỹ năng để điều hành quy trình sản xuất, tối ưu hóa hiệu suất, đánh giá và cải tiến quy trình đến việc quản lý chi phí và định hình văn hóa sản xuất tích cực. 

Để giúp CPO trong vấn đề này, Học viện PMS đã triển khai Khóa Học Giám Đốc Sản Xuất, hỗ trợ Học viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một giám đốc sản xuất chuyên nghiệp và thành công.