Hoạch định chất lượng là gì? Hướng dẫn các bước hoạch định chất lượng

Hoạch định chất lượng là một khía cạnh quan trọng trong quản lý chất lượng mà bất kỳ tổ chức hoặc doanh nghiệp nào cũng cần quan tâm. Nó đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng mà khách hàng mong đợi. Bài viết này Học Viện PMS sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạch định chất lượng, bao gồm các bước cơ bản để thực hiện và ví dụ thực tế.

1. Hoạch định chất lượng là gì?

Hoạch định chất lượng (Quality Planning) là quá trình xác định các mục tiêu, nguồn lực, chính sách, phương tiện và các biện pháp  nhằm thực hiện các mục tiêu về chất lượng.

Hoạch định chất lượng là gì
Hoạch định chất lượng là gì?

Hoạch định chất lượng cũng là một phần quan trọng của quản lý chất lượng, giúp tổ chức hoặc doanh nghiệp đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

2. Hoạch định chất lượng đóng vai trò gì trong Doanh nghiệp?

Hoạch định chất lượng đóng vai trò quan trọng trong Doanh Nghiệp
Hoạch định chất lượng đóng vai trò quan trọng trong Doanh Nghiệp

Hoạch định chất lượng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình quản lý chất lượng của doanh nghiệp. Dưới đây là các vai trò quan trọng của hoạch định chất lượng:

 • Đề ra các tiêu chuẩn cụ thể cho sản phẩm hoặc dịch vụ, giúp đảm bảo hiểu rõ mục tiêu chất lượng.
 • Xác định quy trình và phương pháp sản xuất hoặc cung cấp, bao gồm các bước kiểm tra và kiểm soát chất lượng.
 • Đảm bảo tài nguyên như con người, tài chính và thiết bị đủ sẵn sàng để kiểm soát chất lượng.
 • Đảm bảo tính liên tục của chất lượng trong suốt quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ qua việc xây dựng hệ thống kiểm tra định kỳ và quá trình đánh giá liên tục.
 • Đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng và duy trì mối quan hệ dài hạn với khách hàng.

Tìm hiểu ngay: Quản lý chất lượng là gì? Ví dụ về quản lý chất lượng

3. Nhiệm vụ của hoạch định chất lượng

Nhiệm vụ của hoạch định chất lượng bao gồm:

 • Nghiên cứu thị trường: Tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm / dịch vụ, từ đó xác định các yêu cầu về chất lượng và các thông số kỹ thuật cho sản phẩm hoặc dịch vụ và thực hiện thiết kế sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Xác định chính sách và mục tiêu chất lượng: Đặt ra các chính sách và mục tiêu về chất lượng.
 • Truyền đạt kế hoạch cho các phòng ban liên quan: Chuyển giao kế hoạch đã định cho các bộ phận có liên quan để thực hiện.

4. Hướng dẫn các bước hoạch định chất lượng

Bước 1: Thiết lập mục tiêu chất lượng

Trong bước này, doanh nghiệp cần xác định mục tiêu chất lượng cụ thể cho sản phẩm / dịch vụ mà họ muốn đạt được. Mục tiêu chất lượng này cần phải rõ ràng, cụ thể và đo lường được.

Doanh nghiệp cần đưa ra mục tiêu chất lượng
Doanh nghiệp cần đưa ra mục tiêu chất lượng

Bước 2: Xác định khách hàng mục tiêu

Tổ chức xác định các khách hàng mục tiêu, điều này giúp định rõ đối tượng mà mục tiêu chất lượng hướng đến.

Bước 3: Tìm hiểu nhu cầu khách hàng

Ở bước này, tổ chức nghiên cứu và hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng mục tiêu. Điều này bao gồm việc thu thập thông tin về yêu cầu chất lượng và các tiêu chuẩn mà khách hàng mong đợi.

Tiến hành tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng
Tiến hành tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng

Bước 4: Phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ

Dựa trên nhu cầu của khách hàng, tổ chức bắt đầu phát triển sản phẩm / dịch vụ với mục tiêu đáp ứng các yêu cầu chất lượng đã xác định trước đó.

Bước 5: Thiết lập quy trình

Quy trình sản xuất được thiết lập để đảm bảo rằng sản phẩm / dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo cách đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Cần thiết lập đúng quy trình sản xuất
Cần thiết lập đúng quy trình sản xuất

Bước 6: Hoạch định chi tiết

Ở bước này, tổ chức lập kế hoạch chi tiết về cách thức thực hiện, kiểm tra và kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ.

5. Ví dụ thực tế về hoạch định chất lượng

Ví dụ: Cải thiện chất lượng sản phẩm trong ngành sản xuất Ô tô:

 • Xây dựng mục tiêu chất lượng: Một công ty sản xuất ô tô quyết định cải thiện chất lượng của sản phẩm của họ để giảm thiểu sự cố và tạo ra ô tô an toàn, đáng tin cậy.
 • Xác định khách hàng mục tiêu: Khách hàng mục tiêu ở đây là người mua ô tô và người sử dụng ô tô. Họ mong đợi ô tô an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và dễ bảo trì.
 • Tìm hiểu nhu cầu khách hàng: Họ tìm hiểu về các yêu cầu an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và các tính năng khác mà khách hàng đánh giá cao.
 • Phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ: Dựa trên nhu cầu và yêu cầu của khách hàng, công ty phát triển một dòng sản phẩm ô tô mới với các tính năng an toàn và hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn.
 • Thiết lặp quy trình: Công ty xây dựng quy trình sản xuất và cải tiến quy trình kiểm tra chất lượng để đảm bảo rằng mỗi bước sản xuất đều tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng.
 • Hoạch định chi tiết: Thiết lập kế hoạch chi tiết về cách thực hiện kiểm tra chất lượng và đánh giá sản phẩm trong quá trình sản xuất. Điều này bao gồm việc đảm bảo tính liên tục của quá trình kiểm tra và kiểm soát chất lượng.

Hoạch định chất lượng là một phần quan trọng của việc duy trì và nâng cao chất lượng trong mọi khía cạnh của quản lý chất lượng. Bằng cách áp dụng các bước hoạch định chất lượng và theo dõi chất lượng một cách đều đặn, tổ chức có thể đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất và mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Bài viết cùng chủ đề:

Đăng ký nhận bản tin

Hãy gửi thông tin để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Học Viện PMS