Lý thuyết các điểm hạn chế – Theory of constraints (TOC) là gì?

Lý thuyết về các điểm hạn chế (Theory of constraints – TOC) thông qua thành ngữ chung “một chuỗi không mạnh hơn liên kết yếu nhất”. TOC là một phương pháp quản lý nguồn lực do vấn đề khan hiếm một số nguồn lực quan trọng, được đề cập trong Project Resource Management.

1. Lý thuyết các điểm hạn chế (TOC) là gì?

Lý thuyết các điểm hạn chế là một phương pháp luận để xác định các yếu tố hạn chế cản trở việc đạt được mục tiêu và sau đó cải thiện để hạn chế cho đến khi không còn yếu tố hạn chế nào nữa. Trong sản xuất, hạn chế thường được gọi là “Nút thắt cổ chai”.

Lý thuyết các điểm hạn chế có liên quan tới Lean và Six Sigma

Lý thuyết về các điểm hạn chế (Theory of constraints – TOC) về cơ bản nói rằng một số lượng nhỏ các điểm hạn chế có thể ngăn cản bất kỳ hệ thống quản lý nào đạt được nhiều mục tiêu hơn. Luôn có ít nhất một điểm hạn chế và TOC sử dụng quy trình tập trung để xác định Theory of constraints và tái cấu trúc phần còn lại của tổ chức xung quanh nó.

Theory of constraints thông qua thành ngữ chung “một chuỗi không mạnh hơn liên kết yếu nhất”. Điều này có nghĩa là các quy trình, tổ chức,… dễ bị tổn thất bởi vì người hoặc bộ phận yếu nhất luôn có thể làm hỏng hoặc phá vỡ chúng hoặc ít nhất là ảnh hưởng xấu đến kết quả.

Lý thuyết về các điểm hạn chế Theory of constraints hoạt động để tìm liên kết đó và giảm bớt lỗ hổng của nó. Điều này áp dụng cho các quy trình, tổ chức, từng thành viên nhóm, bất cứ ai hoặc bất kỳ điều gì là một rủi ro của việc hoàn thành dự án thành công. Vì thế, có thể bạn sẽ cần Khóa học LEAN đấy.

2. Mục tiêu của các Công ty sản xuất

Là để tạo ra lợi nhuận – cả trong ngắn hạn và dài hạn. Lý thuyết các điểm hạn chế cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ để giúp đạt được mục tiêu đó, bao gồm:

 1. Năm bước tập trung (một phương pháp luận để xác định và loại bỏ các hạn chế)
 2. Quá trình tư duy (công cụ để phân tích và giải quyết vấn đề)
 3. Thông lượng kế toán (một phương pháp để đo lường hiệu suất và hướng dẫn các quyết định quản lý)

Tuy nhiên, trước khi đạt được bất kỳ mục tiêu nào, có những điều kiện phải được đáp ứng. Thông thường, đây là những điều kiện như an toàn, chất lượng, nghĩa vụ pháp lý,… Đối với hầu hết các Doanh nghiệp, mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận.

Tuy nhiên, đối với nhiều tổ chức và Doanh nghiệp phi lợi nhuận, kiếm tiền là điều kiện cần thiết để theo đuổi mục tiêu. Cho dù đó là mục tiêu hay điều kiện cần thiết, hiểu cách đưa ra quyết định tài chính hợp lý dựa trên thông lượng, chi phí hoạt động và đầu tư là một yêu cầu quan trọng.

Tìm hiểu ngay:

3. Các công cụ lý thuyết các điểm hạn chế

3.1 Năm bước tập trung

Nếu ít nhất một điểm hạn chế là hạn chế sự thành công của một dự án, thì giải pháp rõ ràng là xác định điểm hạn chế đó. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn loại bỏ tất cả các điểm hạn chế, dự án cũng chưa chắc thành công. Luôn có những rủi ro tồn tại. Tuy nhiên nếu bạn có thể loại bỏ những điểm hạn chế, thì con đường dẫn đến thành công rõ ràng hơn nhiều.

5 bước tập trung là công cụ mà theo đó các điểm hạn chế có thể được tìm thấy và được xử lý. Những gì 5 bước tập trung thực sự làm là cung cấp một lộ trình để xử lý các điểm hạn chế một khi nó đã được phát hiện. Đây là một quá trình 5 bước.

Quá trình 5 bước tập trung

 • Nhận định: Xác định các Theory of constraints hiện tại (từng cấu phần đơn lẻ của quy trình mà giới hạn tốc độ đạt được mục tiêu).
 • Khai thác: Thực hiện các cải tiến nhanh chóng cho thông lượng của điểm hạn chế bằng cách sử dụng các nguồn lực hiện có (nghĩa là tận dụng tối đa những gì bạn có).
 • Đồng bộ hóa: Xem xét tất cả các hoạt động khác trong quy trình để đảm bảo rằng chúng được liên kết và thực sự hỗ trợ các nhu cầu của điểm hạn chế.
 • Nâng cao hiệu suất: Nếu điểm hạn chế vẫn tồn tại, hãy xem xét những hành động tiếp theo có thể được thực hiện để loại bỏ nó. Thông thường, các hành động được tiếp tục ở bước này cho đến khi Theory of constraints đã bị phá vỡ. Trong một số trường hợp, có thể cần đầu tư vốn.
 • Lặp lại: Năm bước tập trung (Five Focusing Steps) là một chu kỳ cải tiến liên tục. Do đó, một khi một điểm hạn chế được giải quyết, các điểm hạn chế tiếp theo sẽ được xử lý ngay lập tức. Bước này là một lời nhắc nhở đừng bao giờ trở nên tự mãn – cần tích cực cải thiện các Theory of constraints hiện tại và sau đó ngay lập tức chuyển sang các điểm hạn chế tiếp theo.

3.2 Quá trình tư duy 

Các quá trình Tư duy được tối ưu hóa cho các hệ thống phức tạp với nhiều quy trình phụ thuộc lẫn nhau (ví dụ: dây chuyền sản xuất). Chúng được thiết kế như những công cụ khoa học “nguyên nhân và kết quả”, cố gắng xác định nguyên nhân gốc rễ của các tác vụ không liên quan đến mục tiêu (gọi tắt là UDE), sau đó loại bỏ các UDE mà không tạo ra các bất kỳ một tác vụ nào mới.

Quá trình tư duy được sử dụng để trả lời ba câu hỏi sau, những câu hỏi này rất cần thiết đối với lý thuyết các điểm hạn chế: Những gì cần phải được thay đổi? Nó nên được thay đổi thành điều gì? Những hành động nào sẽ tạo ra sự thay đổi?

3.3 Thông lượng kế toán

Thông lượng kế toán chính là phương pháp quản trị nhằm tối đa hóa throughput thông qua tối đa hóa hiệu số của doanh thu bán hàng và chi phí nguyên vật liệu, đồng thời giữ chi phí hàng tồn kho và chi phí hoạt động khác ở mức tối thiểu.

Cụ thể:

Trong ngắn hạn, toàn bộ các chi phí sản xuất (ngoại trừ chi phí nguyên vật liệu) đều là chi phí cố định. Chi phí này bao gồm cả chi phí nhân công và được gọi là Total Factory Costs (TFC)

Hàng tồn kho là không mong muốn và mức lý tưởng là 0. Thành phẩm không nên được sản xuất trừ khi có khách hàng đặt hàng. Chi phí sản xuất dở dang (WIP) nên được định giá theo chi phí NVL cho đến khi thành phẩm được bán

Lợi nhuận = Sales – Material costs – TFC

Vấn đề được đặt ra là nhiều Doanh nghiệp lại sản xuất nhiều hơn một loại sản phẩm và mỗi sản phẩm lại có nguồn lực giới hạn nhất định và throughput trên một đơn vị nguồn lực giới hạn lại khác nhau. Trong trường hợp này, Doanh nghiệp cần ưu tiên vào sản xuất các loại sản phẩm có khả năng tạo ra throughput cao nhất.

Đăng ký nhận bản tin

Hãy gửi thông tin để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Học Viện PMS

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *