42 năng lực theo kiểu Havard

PMS tổng hợp một số thông tin về xây dựng tài liệu khung năng lực. Dưới đây là 42 năng lực theo kiểu Havard giúp phân loại năng lực. Việc chia ra làm ba nhóm như vậy chỉ mang tính chất tương đối vì thường có sự chồng lấn lên nhau.

42 năng lực theo kiểu Havard giúp bạn khám phá tài năng ứng viên

Như bạn xem xét các năng lực, xin nhớ rằng tài liệu khung năng lực này chỉ giúp mô tả công việc được thực hiện “như thế nào” (bằng các kiến thức , kỹ năng và khả năng) . Chúng đại diện cho một độ lớn của công việc [ rất quan trọng]. Chúng không mô tả “cái gì” đạt được trong giới hạn kết quả, trách nhiệm, phân phối hoặc mục tiêu dự án cụ thể. Năng lực được sử dụng như lập kế hoạch, hướng dẫn và phát triển các hành vi / hiệu suất.

Mục tiêu của bạn trong việc sử dụng hướng dẫn này không phải là để chọn nhiều năng lực nhất có thể, mà là lựa chọn những năng lực nào có thể giúp ích cho bạn áp dụng trong công việc của mình và xây dựng tài liệu khung năng lực.

Điều chính yếu là phải tập trung từ 8-10 (không có con số kỳ diệu) năng lực quan trọng nhất như là một khung hay mô hình năng lực, sau đó thu hẹp xuống còn từ 3-5 năng lực sử dụng trong quản lý và phát triển hiệu suất.

Khi đã lựa chọn 3-5 năng lực, một thực hành tốt là chọn ra vài năng lực nào đó là những điểm mạnh quan trọng (dựa trên mục tiêu của bạn) để tiếp tục xây dựng. Ngoài ra, có thể chọn thêm một vài năng lực để phát triển. Sự cung cấp này giúp cho sự cân bằng giữa tính chắc chắn và nhu cầu phát triển.

42 Năng Lực Theo Kiểu Havard
Năng Lực Theo Kiểu Havard

>>> Khóa đào tạo Xây dựng hệ thống đánh giá khung năng lực

Phân loại 42 năng lực theo Đại học Havard:

 1. Khả năng thích ứng (Adaptability)tài liệu khung năng lực
 2. Xếp đặt hiệu suất để thành công (Aligning Performance for Success)
 3. Học ứng dụng (Applied Learning)
 4. Xây dựng một đội/nhóm thành công (Building a Successful Team )
 5. Xây dựng khách hàng trung thành (Building Customer Loyalty)
 6. Xây dựng mối quan hệ đối tác (Building Partnerships)tài liệu khung năng lực
 7. Xây dựng mối quan hệ tích cực làm việc – Làm việc nhóm/ hợp tác Building Positive Working Relationships-Teamwork/Collaboration)
 8. Tạo dựng lòng tin(Building Trust)
 9. Huấn luyện(Coaching)tài liệu khung năng lực
 10. Truyền đạt thông tin/ giao tiếp (Communication)
 11. Không ngừng học tập (Continuous Learning)
 12. Góp phần vào đội/ nhóm thành công(Contributing to Team Success)
 13. Hướng đến khách hàng (Customer Focus)
 14. Ra quyết định (Decision Making)
 15. Uỷ thác hay phân quyền (Delegation)
 16. Phát triển người khác (Developing Others) 27
 17. Nhiệt tình (Energy) 28
 18. Tạo điều kiện thay đổi (Facilitating Change)
 19. Giám sát, theo dõi (Follow-Up)
 20. Trình bày chính thức (Formal Presentation)
 21. Đạt được sự cam kết (Gaining Commitment)
 22. Tác động, gây ảnh hưởng (Impact)
 23. Theo dõi, giám sát thông tin (Information Monitoring)
 24. Hành động sáng tạo (Sáng kiến​​)- Initiating Action (Initiative)
 25. Đổi mới (Innovation)
 26. Tầm nhìn và giá trị dẫn đầu/ sống động (Leading/Living The Vision And Values)
 27. Quản lý xung đột (Managing Conflict)
 28. Quản lý công việc (bao gồm quản lý thời gian)- Managing Work (Includes Time Management)
 29. Lãnh đạo hội họp (Meeting Leadership)
 30. Tham dự hội nghị (Meeting Participation) tài liệu khung năng lực
 31. Đàm phán (Negotiation)
 32. Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện (Planning and Organizing)
 33. Định hướng chất lượng (Quality Orientation)
 34. Chấp nhận rủi ro (Risk Taking)
 35. Nhận thức về an toàn (Safety Awareness)
 36. Kỹ năng bán hàng/ thuyết phục (Sales Ability/Persuasiveness)
 37. Ra quyết định chiến lược (Strategic Decision Making)tài liệu khung năng lực
 38. Chịu đựng sự căng thẳng (Stress Tolerance)
 39. Kiến thức và kỹ năng chuyên môn/ kỹ thuật (Technical/Professional Knowledge and Skills)
 40. Kiên định (Tenacity)
 41. Xác định giá trị đa dạng (Valuing Diversity)
 42. Tiêu chuẩn công việc (Work Standards)tài liệu khung năng lực

Trả lời

Lịch khai giảng Liên hệ nhanh
0965 845 468