Board of Directors (BOD) là gì? Vai trò, trách nhiệm và gồm những ai?

BOD (Board of Directors) là những người đại diện cho cổ đông, quản lý mọi hoạt động trong tổ chức. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành kinh doanh và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Nhưng cụ thể BOD là gì? Họ có vai trò và trách nhiệm gì trong tổ chức? Làm sao để trở thành BOD? Mọi thông tin sẽ được PMS trình bày trong bài viết này!

1. BOD là gì?

BOD viết tắt của từ Board of Directors, được biết đến là Hội đồng quản trị doanh nghiệp, hay còn gọi là Ban giám đốc. Đây là một nhóm các nhà lãnh đạo cấp cao cùng điều hành một doanh nghiệp.

Họ được bầu bởi các cổ đông để đưa ra định hướng, xây dựng chiến lược, đưa ra các quyết định quan trọng cuối cùng và bảo vệ lợi ích cổ đông và các bên liên quan.

bod là viết tắt của từ gì

Board of Directors là những người thực hiện việc giám sát, quản lý và điều hành mọi hoạt động doanh nghiệp. Họ phải thường xuyên gia các cuộc họp định kỳ để có những đề xuất về chính sách quản lý và giám sát hoạt động của doanh nghiệp.

2. Các thành viên BOD gồm những ai?

Hội đồng quản trị (BOD – Board of Directors) bao gồm những thành viên chủ chốt như Chủ tịch, Ban Giám đốc bên trong và Ban Giám đốc bên ngoài.

cấu trúc của bod

2.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chairman)

Trong công ty, Chủ tịch hội đồng quản trị (Chairman) là người đứng đầu Hội đồng quản trị, có vai trò quan trọng trong việc điều hành và giám sát hoạt động của doanh nghiệp. Ở một số doanh nghiệp, Chủ tịch cũng có thể là Giám đốc điều hành công ty.

2.2 Ban Giám đốc bên trong

Ban Giám đốc nội bộ (Inside Directors) là nhóm các nhà quản lý cấp cao trong BGĐ (CFO, COO, CHRO, CMO,…) của công ty. Họ là cầu nối giữa CEO và nhân viên tuyến đầu, trách nhiệm của họ là giám sát quản lý và điều hành các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp luôn hiệu quả để đạt được mục tiêu chung.

2.3 Ban Giám đốc bên ngoài

Ban Giám đốc đối ngoại (Outside Directors) là bộ phận chuyên trách về các hoạt động quan hệ đối ngoại của doanh nghiệp. Họ có vai trò trong việc xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp, phát triển các mối quan hệ hợp tác với các bên liên quan bên ngoài như khách hàng, đối tác,…

Tùy thuộc vào quy mô tổ chức của từng doanh nghiệp, sẽ có các vị trí giám đốc khác nhau như:

3. Vai trò của Board of Directors trong tổ chức

Hội đồng quản trị (BOD) là trung tâm của mọi hoạt động trong doanh nghiệp. Do đó, vai trò của họ trong tổ chức sẽ là:

 • Hoạch định chiến lược, quản trị chiến lược và quyết định chiến lược của công ty.
 • Bảo vệ lợi ích cho cổ đông và các nhà đầu tư.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển và kế hoạch hằng năm cho công ty.
 • Xây dựng, duy trì và nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng, đối tác.
 • Xây dựng và duy trì bộ nhận diện thương hiệu lâu dài và tích cực cho công ty.
 • Xây dựng kế hoạch làm việc và phân bổ công việc, nhiệm vụ phù hợp cho từng bộ phận, phòng ban.
 • Giám sát Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc và các quản lý cấp cao khác trong hoạt động kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp.
 • Bổ nhiệm, sa thải, ký hợp đồng và chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc và các quản lý cấp cao theo Điều lệ của công ty quy định.
 • Giám sát ngân sách và đảm bảo nguồn vốn phù hợp khi cần các nguồn lực quan trọng.
 • Triển khai các chính sách tuyển dụng nhân sự, tìm kiếm và giữ chân nhân tài.
 • Và nhiều nhiệm vụ khác.

bod nghĩa là gì

Tham khảo ngay chương trình đào tạo tại PMS:

4. Trách nhiệm của Board of Directors

trách nhiệm của Board of Directors

4.1 Xây dựng kế hoạch và điều hành công ty

Là người đứng đầu dẫn dắt một tổ chức, nên họ cần có khả năng lập kế hoạch và điều hành một công ty. Khi đã xác định được hướng đi và mục tiêu các thành viên của BOD cần phải triển khai thành những kế hoạch chi tiết, cụ thể và rõ ràng.

Những kế hoạch này sau đó sẽ được chuyển giao xuống các bộ phận, phòng ban để thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, Board of Directors cũng phải giám sát, theo dõi và điều hành toàn bộ quá trình vận hành.

4.2 Quản lý tài chính và bảo vệ tài sản

Tài chính có vai trò quan trọng trong sự tồn tại của một công ty. Vì thế, việc bảo vệ tài sản của doanh nghiệp rất cần thiết để hỗ trợ hoạt động của các bộ phận và nhân viên, đảm bảo họ có đủ trang thiết bị để thực hiện công việc của mình hiệu quả.

bod là vị trí gì

Bộ phận Board of Directors cần có trách nhiệm quản lý tài chính doanh nghiệp, đảm bảo rằng nguồn lực tài chính của công ty được sử dụng hiệu quả. Việc giám sát tài sản cũng giúp các thành viên BOD có cái nhìn tổng quan về tình hình thu chi và năng lực tài chính của công ty.

4.3 Tuyển chọn và bổ nhiệm cho BOD

BOD có vai trò định hướng chiến lược, giám sát và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Do đó, việc tuyển chọn và bổ nhiệm cho BOD là điều cần thiết nhưng đòi hỏi các ứng viên phải có đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện tốt trách nhiệm và nhiệm vụ của mình.

Ngoài ra, cần phải thiết lập chính sách đào tạo và phát triển cho các thành viên Board of Directors để tạo điều kiện cho họ được học hỏi nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức và thái độ phù hợp với văn hóa công ty.

Lưu ý, việc tuyển chọn và bổ nhiệm nhân tài cho BOD là quá trình liên tục. Các cổ đông và thành viên của Hội đồng quản trị cần chú ý đến vấn đề này, không chỉ khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức thì mới tiến hành tuyển chọn.

4.4 Thực hiện nghĩa vụ ủy thác

BOD được cổ đông ủy quyền để quản lý công ty, nên họ phải có trách nhiệm đưa ra quyết định chiến lược, quyết định đầu tư và mua bán tài sản cho công ty, giám sát hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính cùng với các công việc liên quan khác. Các nhiệm vụ này cần thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng.

Ngoài ra, các thành viên của Board of Directors cũng cần phải tuân theo các quy định pháp luật, chuẩn mực đạo đức và các quy định nội bộ của công ty.

Board of Directors là gì

5. Tố chất cần có để trở thành BOD là gì?

5.1 Có tầm nhìn xa

Ngồi ở vị trí cấp cao, các thành viên của Board of Directors cần phải có tầm nhìn xa về tình hình hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Đặc biệt trong thời buổi hiện nay, khi thị trường thay đổi liên tục và môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt, nên các vị trí của BOD cần có tầm nhìn để có những kế hoạch dài hạn cho doanh nghiệp, từ đó mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững hơn.

5.2 Năng lực lãnh đạo

Là người đứng đầu trong một tổ chức, vì thế BOD chắc chắn phải có năng lực lãnh đạo đội ngũ nhân viên của mình. Khả năng lãnh đạo sẽ giúp Hội đồng quản trị dẫn dắt mọi người đi đúng hướng để đạt được mục tiêu chung.

Ngoài ra, khả năng này còn giúp Board of Directors biết cách vận hành, quản lý các bộ phận thực hiện nhiệm vụ hiệu quả và có những quyết định được đưa ra chính xác.

5.3 Biết trọng dụng nhân tài

Con người là tài sản vô cùng quý giá trong tổ chức, nếu doanh nghiệp muốn phát triển bền vững hơn, họ cần phải biết săn đón, nuôi dưỡng và trọng dụng nhân tài. Vì thế, BOD cần tạo điều kiện để nguồn nhân lực phát huy năng lực của họ, điều này giúp họ làm việc hiệu quả, năng suất để mang lại giá trị cho doanh nghiệp.

tố chất cần có của BOD

6. Câu hỏi thường gặp

6.1 Sự khác nhau giữa BOD và Ban Giám đốc là gì?

Hội đồng quản trị (BOD) và Ban Giám đốc đều có vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành một tổ chức. Tuy nhiên sẽ có những điểm khác nhau, cụ thể:

Đặc điểmBOD (Board of Directors)Ban Giám đốc
Vai tròGiám sát và định hướng chiến lượcVận hành và điều hành
Thành viênĐược bầu bởi cổ đôngĐược bổ nhiệm bởi BOD
Nhiệm vụ
 • Thiết lập tầm nhìn và chiến lược
 • Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc
 • Bảo vệ lợi ích cho các cổ đông và nhà đầu tư
 • Quản lý rủi ro
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật
 • Xây dựng kế hoạch và thực hiện chiến lược
 • Quản lý hoạt động hàng ngày
 • Trực tiếp điều hành tổ chức
 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho BOD
Mức độ trách nhiệmCao (Đối với sự tồn tại và phát triển của tổ chức)Trung bình (Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của BOD)
Thời gian thực hiện nhiệm vụCó quy định (thường là 3-5 năm)Không có quy định

6.2 Nhiệm kỳ và số lượng thành viên của BOD?

Theo Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định

 • Nhiệm kỳ của các thành viên BOD không quá 05 năm và có thể bầu cử lại nhiều lần
 • Số lượng thành viên tối thiểu là 03 và tối đa là 11 thành viên.

Trong trường hợp, nếu có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ, thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ BOD.

Nguồn tham khảo: https://vi.wikipedia.org/Hội_đồng_quản_trị

6.3 Làm sao để tham gia vào Hội đồng quản trị?

Các thành viên của BOD được bầu bởi các cổ đông trong công ty để giám sát và định hướng mọi hoạt động của tổ chức. Vì thế, để tham gia vào BOD, bạn cần phải có nhiều năm kinh nghiệm, tầm nhìn xa và chuyên môn sâu trong lĩnh vực hoạt động của công ty.

Qua bài viết mà PMS đã trình bày ở trên, chắc hạn bạn đã thấy tầm quan trọng của BOD trong việc giám sát, quản lý và điều hành một tổ chức. Bên cạnh đó, PMS có cung cấp các chương trình đào tạo chuyên sâu ở mọi lĩnh vực như sản xuất, bán hàng, nhân sự và kỹ năng dành cho toàn bộ cấp bậc trong công ty, tìm hiểu ngay tại đây.

Đăng ký nhận bản tin

Hãy gửi thông tin để không bỏ sót bất kỳ tin tức hoặc chương trình khuyến mãi từ Học Viện PMS